Spolocne Zaslovensko
spolocnezaslovensko.sk
Pripojte sa k Spoločne pre Slovensko - Všetko o členstve

Výhody členstva v Spoločne pre Slovensko

Stať sa členom Spoločne pre Slovensko znamená byť súčasťou dynamickej komunity zameranej na posilňovanie hodnôt a podporu iniciatív v prospech Slovenska. Naši členovia sú naším najväčším aktívom a zohrávajú kľúčovú úlohu v našom úsilí o trvalo udržateľný rozvoj nášho národa.

Členstvo vám prinesie nielen príležitosť ovplyvňovať zmeny na lokálnej úrovni, ale aj prístup k exkluzívnym vzdelávacím a networkingovým podujatiam. Okrem toho budete môcť spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a budovať tak silné profesionálne a osobné väzby.

našich členov

Ako sa stať členom

Proces členstva bol navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší a zároveň zabezpečoval kvalitu a angažovanosť našich členov. Nasledujte tieto jednoduché kroky a staňte sa súčasťou našej hnutia:

  • Online registrácia: Vyplňte náš online formulár, ktorý nám poskytne základné informácie o vás a vašom záujme o členstvo.
  • Osobný rozhovor: Po úspešnej registrácii vás pozveme na osobný rozhovor, aby sme lepšie spoznali vaše očakávania a ciele v rámci organizácie.
  • Účasť na uvítacom seminári: Ako nový člen budete pozvaný na uvítací seminár, kde sa dozviete viac o našej histórii, misii a o tom, ako môžete prispieť k našemu spoločnému úsilí.

Náš tím je tu, aby vás podporoval počas celého procesu. Máme záujem nielen o to, aby ste sa stali členom, ale aj o to, aby ste sa cítili ako súčasť rodiny Spoločne pre Slovensko.

Práva a povinnosti členov

V Spoločne pre Slovensko si vážime každého člena a vytvárame prostredie, kde sa všetci môžu cítiť zapojení a hodnotení. S členstvom však prichádzajú aj isté povinnosti, ktoré zabezpečujú, že naša organizácia funguje efektívne a súdržne.

Členstvo vám otvára dvere k širokej škále aktivít, ale zároveň od vás očakávame dodržiavanie našich interných pravidiel a etického kódexu. Vaše zapojenie a angažovanosť sú kľúčom k našemu úspechu. Ako člen budete mať príležitosť ovplyvňovať smery našich projektov a aktivít a aktívne sa podieľať na rozhodovacích procesoch organizácie.