Spolocne Zaslovensko
spolocnezaslovensko.sk
inovatívne projekty

Inovácie Spoločne pre Slovensko - Úspechy a Vízie

Inovácie na čele našej misie

Organizácia Spoločne pre Slovensko sa od svojho založenia zameriava na inovatívne projekty, ktoré smerujú k lepšej budúcnosti našej krajiny. Naša misia spočíva v tom, aby sme prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju Slovenska a podporovali projekty, ktoré prinášajú skutočnú zmenu v životoch ľudí.

Inovatívne myslenie je súčasťou našej DNA. Neustále hľadáme nové spôsoby, ako riešiť problémy a napĺňať potreby našej spoločnosti.

Priekopník v obnoviteľnej energii

Spoločne pre Slovensko hrdinsky vedie v oblasti obnoviteľnej energie, realizujúc projekty zamerané na solárnu a veternú energiu. Tieto projekty nielen znižujú našu uhlíkovú stopu, ale tiež vytvárajú pracovné príležitosti a podporujú ekonomický rozvoj.

Naše solárne parky a veterné farmy sú dôkazom toho, že ekonomický rozvoj a ochrana životného prostredia môžu ísť ruka v ruke.

Vzdelávacie programy pre mladých

Akým by bol svet, keby sme mladým ľuďom dali nástroje na to, aby stvorili lepšiu budúcnosť? S touto víziou sme spustili rad vzdelávacích programov zameraných na technológiu, vedu a umenie, vďaka ktorým sa stovky študentov stali inovátormi vo svojich komunitách.

Ponúkame širokú škálu kurzov a workshopov, ktoré mladým ľuďom umožňujú rozvinúť svoje schopnosti a presadzovať sa v oblastiach, ktoré ich najviac zaujímajú.

Podpora miestnych podnikov

Miestne podniky sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva. Naším cieľom je podporiť ich rast a inovácie prostredníctvom grantov a mentorovacích programov, ktoré im umožňujú prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam a byť konkurencieschopnými na globálnej úrovni.

V spolupráci s expertmi z rôznych oblastí ponúkame podnikateľom prístup k vedomostiam, nástrojom a zdrojom, ktoré potrebujú na to, aby uspeli.

Ochrana životného prostredia

Naše projekty v oblasti ochrany životného prostredia sú zamerané na obnovu lesov, ochranu vodných zdrojov a biodiverzity. Veríme, že pečujeme o našu planetu znamená pečovať o našu budúcnosť, a preto sme v tejto oblasti investovali obrovské zdroje a energiu.

Naša iniciatíva na obnovu lesov pomáha bojovať proti odlesňovaniu a zabezpečuje trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, zatiaľ čo naše projekty v oblasti vodných zdrojov zabezpečujú čistú vodu pre budúce generácie.


Najnovejši vnosi

budovanie komunity

Zjednotené úsilie - Spoločne pre Slovensko v budovaní komunity

Klúčové hodnoty organizácie Spoločne pre Slovensko Spoločne pre Slovensko je organizácia, ktorá nesie v sebe

Naprej
manažment dobrovoľníkov

Efektívne Riadenie Dobrovoľníkov v Organizácii Spoločne pre Slovensko

Úvod do riadenia dobrovoľníkov Riadenie dobrovoľníkov môže byť komplexným procesom, ale organizácia Spoločn

Naprej
trvalo udržateľného rozvoja

Udržateľný rozvoj a úloha Spoločne pre Slovensko

Trvalo udržateľný rozvoj - Čo to znamená pre Slovensko? Trvalo udržateľný rozvoj je kľúčovým pojmom v globá

Naprej
korporátna zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť podnikov - Spolupráca s organizáciou Spoločne pre Slovensko.

Čo znamená spoločenská zodpovednosť podnikov? Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR) predstavuje koncepciu,

Naprej