Zvyšovanie mzdy a znižovanie nezamestnanosti – finta vlády, na ktorú doplácajú všetci

Zvyšovanie mzdy a znižovanie nezamestnanosti – finta vlády, na ktorú doplácajú všetci

Vláda nariaďuje podnikateľom zvyšovať mzdové náklady, odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie však nezvyšuje vôbec a nezdaniteľnú časť základu dane zvýšila po štyroch rokoch len nepatrne. Čím sa teda vláda vlastne chváli? Asi tým, že zamestnávatelia sú po jej krokoch v nevýhode a opäť, ako vždy, najviac na tom zarobí štát!

Od roku 2018 bude výška minimálnej mzdy 480 € mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce. Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje oproti minimálnej mzde v roku 2017 zvýšenie o 45 €, teda nárast o 10,34 %. Ide o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy od vzniku Slovenskej republiky.

Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení funguje podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, avšak s viacerými rozdielmi. Ako pri platení preddavkov na daň, ide o istú sumu, do ktorej nie je potrebné platiť preddavok. Rozdielom je, že v prípade zdravotných odvodov nejde o pevnú sumu, ale o sumu pohyblivú v závislosti od vymeriavacieho základu zamestnanca. Výška odpočítateľnej položky je najviac 380 € mesačne. Pri raste hrubej mzdy (vymeriavacieho základu) sa odpočítateľná položka postupne znižuje. Keď vymeriavací základ dosiahne 570 €, výška odpočítateľnej položky je nulová.

Zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou získa na jej zvýšení 29,07 €. Platby štátu, t. j. platba poistného do Sociálnej poisťovne, platba preddavku do zdravotnej poisťovne a preddavku na daň, mesačne vzrastú o 40,78 €. Zamestnávateľ pocíti nárast ceny práce o takmer 70 €.

Čistý príjem zamestnanca rastie aj vďaka nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorú je možné si taktiež uplatňovať mesačne (u jedného zamestnávateľa). Nezdaniteľná časť bola od roku 2014 do roku 2017 v rovnakej výške. V roku 2018 dôjde k jej zvýšeniu – v ročnom vyjadrení o 26,69 € (z 3 803,33 € na 3 830,02 €). Mesačne si môže zamestnanec uplatniť v roku 2018 nezdaniteľnú časť vo výške 319,16 € (oproti minuloročnej sume 316,94 €). Na ročnej báze to znamená vyšší príjem o 5,07 €, mesačne si zamestnanec prilepší o cca 42 centov.

Ako je vidieť, štát si svoje príjmy chráni. Minimálnu mzdu síce politici zvýšili o rekordných 45 €, no prilepší si najmä štátna kasa. V percentuálnom vyjadrení vyhráva štát nad zamestnancami 58 ku 42. To veru nie je ani férové, ani sociálne…