Zvláštny marketing pre Deň otvorených dverí NR SR

Zvláštny marketing pre Deň otvorených dverí NR SR

Pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR sa parlament pripravoval na oslavy tejto dôležitej štvrťstoročnice. Deň otvorených dverí, ktorý je súčasťou osláv, Kancelária Národnej rady SR robila výlučne vo svojej réžií, čo sa týka personálneho, organizačného, či technického zabezpečenia. V tento deň malo byť pre návštevníkov k dispozícií viac ako 400 zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR, ako aj ostatných zložiek rezortu obrany, vnútra, či zdravotníctva, ktorí zabezpečujú sprievodný program.

„ Aj vďaka tomu, že takmer všetky náklady na Deň otvorených dverí sú v našej réžii, sa nám podarilo financie na zabezpečenie osláv tohto významného výročia udržať v hladine, ktorá je aj trojnásobne nižšia, ako pri organizovaní iných podobných významných štátnych sviatkov a výročí,“ uviedol vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan.

V piatok 1. septembra čakal návštevníkov na pôde parlamentu bohatý program. Svoje miesto prezentácie v parlamentných priestoroch  mala aj Kancelária prezidenta SR a Úrad vlády SR. Súčasťou celodenných osláv bolo aj Slávnostné zasadnutie Národnej rady SR, na ktoré boli pozvaní všetci predsedovia parlamentu od roku 1989, ako aj bývalí prezidenti nášho samostatného štátu.

„Deň prijatia Ústavy SR patrí medzi najvýznamnejšie dni pre nás Slovákov. Je to jedna z najvýznamnejších štátno-reprezentačných udalostí od existencie našej samostatnej Slovenskej republiky. 25. výročie patrí všetkým tým, ktorí si ctia existenciu našej samostatnej republiky. Nie je to oslava papalášov, ako sa snažia niektorí naznačiť. Celodenný slávnostný program je pre všetkých,“ dodal predseda NR SR Andrej Danko. Istý bulvárny týždenník zverejnil autentický výrok predsedu parlamentu, ktorý sa údajne vyjadril takto: Čím dlhšie som v politike – niektorí ľudia vyslovene chcú, aby sme im klamali.“ K tomu vari netreba nič dodávať…