Želáme vám šťastné a veselé Vianoce

Želáme vám šťastné a veselé Vianoce

Prajeme vám všetkým šťastné a veselé Vianoce.
Nech vám duch Vianoc prinesie mier, nech vám radosť Vianoc prinesie nádej, nech vám teplo Vianoc požičia veľký kus lásky.
Vianoce nie sú iba prebiehajúci čas alebo kúsok obdobia každého roku, ale stav našej mysle. Šírte preto ich dobro, atmosféru a nádej v duchu našej kultúry a tradícii.