Zatýkanie Rudolfa Steigaufa za tričko s nápisom na stráž.

Zatýkanie Rudolfa Steigaufa za tričko s nápisom na stráž.

30.marca 2017 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa malo začať o 17:00 hodine verejné občianske zhromaždenie „ZA MIER“ – „Zastavme budovanie vojenských základní US armády (NATO) na Slovensku, ktoré sa pripravuje o nás bez nás“.

16:50 Policajti si doslovne vytipovali Rudolfa Steigaufa ako korisť na zastrašovanie ostatných občanov zhromaždenia.

16:51 Policajti obstúpili Rudolfa Steigaufa a Romana Ruhiga a žiadali Rudolfa Steigaufa, aby išiel s nimi k autu. Na základe právnych znalosti Mgr. Roman Ruhig sa opýtal veliteľa policajnej hliadky, aby uviedol dôvod prečo by mal ísť Rudolf Steigauf k služobnému autu polície? Policajt nevedel odpovedať a opakovane vyzval Rudolfa Steigaufa, aby išiel s policajtmi na policajnú stanicu.

16:53 Roman Ruhig zavolal na 158, aby operačný pracovník polície privolal policajnú inšpekciu, z dôvodu, že službu konajúci policajti vykonávajú úkony, ktoré nevedia odôvodniť, čím konajú na základe svojvôle až šikanóznym konaním. Po telefonáte sa policajti nezdržali a nasilu začali odvádzať Rudolfa Steigaufa do policajného auta.

17:00 Policajti odvážajú Rudolfa Steigaufa z Hviezdoslavovho námestia nevedno kam. V diskusii medzi Romanom Ruhigom a veliteľom zásahu policajt povedal, že Rudolf Steigauf je podozrivý z nosenia extrémistickeho trička, kde je uvedený nápis „NA STRÁŽ“.
Pritom predmetné tričko policajti už mali na expertíze v roku 2016 a závery boli, že nejde o extrémistický materiál a predmetné tričko bolo Rudolfovi Steigaufovi vrátené. Podľa policajta od 1. januára 2017 je opätovne potrebné preveriť, či nejde o extrémistický materiál

V piatok 31. marca 2017 sme sa dozvedeli, že Rudolf Steigauf je zadržaný v CPZ a obvinený za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd §422 odsek 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom prechovávania extrémistickych materiálov podľa § 422c Trestného zákona.

Tieto konšpiračné policajné obvinenia na Rudolfa Steigaufa padli kvôli jednému tričku s nápisom „NA STRÁŽ“.

O ďalších skutočnostiach Vás budeme informovať.