Zákon roka od „proroka“…

Zákon roka od „proroka“…

Na konci novembra parlament schválil zákon roka, teda štátny rozpočet na budúci rok. Poslanci v NR SR 82 hlasmi schválili zákon. Proti bolo 61 zákonodarcov. Ak nám pred rokom premiér verejne prorokoval, že sa zbavíme deficitu, bol slabým alebo falošným prorokom. Sľuby o konečne vyrovnanom a nie deficitnom rozpočte ostali iba sľubmi, ba dokonca to teraz podľa premiéra nie je nijaká mantra, mať vyrovnaný rozpočet. Nuž, ale to bolo pred rokom rečí, že budeme konečne hospodáriť vyrovnane…

Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť úroveň 1,29 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalších rokoch má postupne klesať, v roku 2018 má dosiahnuť úroveň 0,44 % a v roku 2019 sa očakáva dokonca rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % HDP. Ďalšie proroctvo, ktoré si treba zapamätať!

V absolútnej sume má schodok hospodárenia verejnej správy budúci rok dosiahnuť 2,017 miliardy eur. Hrubý dlh verejnej správy v pomere k HDP bude podľa rozpočtu postupne klesať k úrovni 49,1 % HDP v roku 2019. Ale to je ešte ďaleko a stále by to znamenalo, že máme takmer päťdesiatpercentný štátny dlh. S tým ale bežný občan nič neurobí, naopak, presviedčajú náš, že je to normálne.

Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto návrhu rozpočtu počíta rezort financií s rezervou vo výške 100 miliónov eur. Je určená „na horšie časy“, prípadne na financovanie investičných projektov. Časť zdrojov z rezervy by mala ísť aj na zvyšovanie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Nuž veru, štátni zamestnanci sú predsa dôležití voliči a v budúcom roku sa budú konať voľby do Vyšších územných celkov, takže prečo nesľúbiť zvyšovanie platov pre štátny aparát…

Do rozpočtu boli zakalkulované nižšie príjmy z odvodu v poisťovníctve, keďže sa odvod v oblasti neživotného poistenia bude vzťahovať len na nové zmluvy uzatvorené po 1. januári 2017.

Zároveň sa navýšili príjmy z dôvodu zrušenia maximálneho vymeriavacieho základu pri zdravotných odvodoch a zvýšenia stropu pri sociálnych odvodoch. Zvýšené príjmy boli v pozmeňujúcom návrhu nasmerované do kapitoly zdravotníctva na rekonštrukciu nemocníc (viac ako 70 miliónov eur) a do kapitoly ministerstva práce na realizáciu prijímaných zákonov (takmer 31 miliónov eur). V zdravotníctve sa vytvorí rezerva dodatočných 50 miliónov eur, ktoré majú slúžiť na krytie potenciálnych negatívnych vplyvov v sektore. Nuž, to je už dnes očakávaný trend, takže 50 miliónov zrejme stačiť nebude…

Rozpočet je postavený na prognóze, podľa ktorej v roku 2017 slovenská ekonomika bude rásť o 3,5 percenta. Takýto rast však nikto nedokáže nielen zaručiť, ale môže si ho každý iba vysnívať. Rezort financií predpokladá, že negatívny vplyv očakávaného vystúpenia Veľkej Británie z EÚ bude kompenzovať zlepšenie exportnej výkonnosti SR. Investičná aktivita bude podporená výstavbou v automobilovom sektore, ale vraj aj opätovným rastom verejných investícií.

Víťazom pri rozdeľovaní peňazí je podľa vlády rezort školstva, kam smeruje o 200 miliónov eur viac oproti minulému roku. V deň prijatia zákona sa zástupcovia školských odborov vyjadrili, že to nestačí. Netreba byť ani prorokom, aby ktokoľvek mohol povedať, že školstvo a zdravotníctvo budú opäť aj v budúcom roku v problémoch. Nuž, ale v problémoch sú tu aj mladé rodiny, dôchodcovia a živnostníci. Kedy sa to zmení, to radšej neskúsil prorokovať nikto, ani minister financií, ba ani premiér…