Za slobodu slova perzekúcia. Za 40 zdieľaní statusu na Facebooku odsúdenie na 40 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne.

Za slobodu slova perzekúcia. Za 40 zdieľaní statusu na Facebooku odsúdenie na 40 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne.

Súčasná politika štátu uprednostňuje extrémizmus,  tvrdé a nekompromisné  odsudzovanie slovenských občanov na nepodmienečné tresty odňatia slobody  pred slobodou slova a slobodou prejavu.  Ústava SR sa pre orgány štátnej správy a politikov stala len knižkou založenou v knižnici od ktorej zahodili kľúče.

Video záznam rozhlasovej nahrávky internetového rádia SLOBODNÝ VYSIELAČ v relácii „BEZ CENZÚRY“ na tému perzekúcie na Slovensku. Za  cca 40 zdieľaní statusov na sociálnej sieti Facebook,  bol odsúdený Rudolf Steigauf  (člen Slovenskej ľudovej strany – SĽS) Okresným súdom Revúca na 40 mesiacov basy na ostro, 40 mesiacov nepodmienečného trestu odňatia slobody.

 

 

 

Slovenská republika (politici, polícia, prokuratúra, súdy) zavádzajú nové praktiky proti majorite občanov slovenskej národnosti na Slovensku. Slováci ako je aj Rudolf Steigauf  a ďalší, ktorí sú hrdí na svoju príslušnosť k Slovenskému národu a  upozorňujú na problémy, dianie v našej spoločnosti, ktoré zostávajú predstaviteľmi vedenia štátu bez povšimnutia tak títo skôr naopak týchto občanov Slovenska perzekvujú. Občania, ktorí upozorňujú na súčasné nesystémové kroky vedenia politikov v našom štáte, sú obviňovaní z extrémizmu a zavadzaných ustanovení do trestného zákona, ktoré majú zbaviť slobody (väznením) tých, ktorí poukazujú na dlhodobo nefunkčný systém a rozkrádanie Slovenskej republiky. Slovenská politika nabrala SMER totalitného neprávneho štátu proti vlastným občanom.

Za návrh volebného programu (Rudolf Steigauf), ktorým apeloval na zmenu zákona a zmenu Ústavy SR a tieto návrhy uverejnil prostredníctvom sociálnej sieti na Facebook, je perzekvovaný odňatím slobody na 40 mesiacov nepodmienečne.  Názor právnikov je úplne iný, ako mal názor prokurátor a najmä samosudca  okresného súdu v Revúcej.

Predseda okresnej organizácie SĽS v Revúcej Rudolf Steigauf konal súlade  s Ústavou SR  t. j. sloboda prejavu a sloboda slova je zaručená a nikomu ju nemožno odňať, čo potvrdzuje aj Ústava SR v Čl.26 ods.2  Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. A taktiež konal v súlade so zákonom o politických stranách a volebnej kampani Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán…“

K téme odsúdenia z extrémizmu Rudolfa Steigaufa si pozriete reláciu z 23. okt. 2016 priamo na video zázname BEZ CENZÚRY, kde hosťami boli Rudolf Steigauf (odsúdený) z politickej strany SĽS a Roman Ruhig za občiansko-politickú iniciatívu SPOLOČNE ZA SLOVENSKO.

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOSPOLOČNE ZA SLOVENSKO – Naším cieľom je  spojiť Slovenský národ, slovenských občanov, za ich práva, zvrchovanosť, slobodu, spravodlivosť, rovnosť, bezpečnosť, lepšiu životnú úroveň občanov Slovenska, odstrániť neprimerané sociálne rozdiely a vykonávať všetku činnosť na zachovanie mieru, bezpečnosť slovenského občana a slovenskej rodiny, priblížiť sa k skutočnej demokracii vlády ľudu a budovanie skutočného právneho štátu s vymožiteľnosťou práva každého občana.