VÚC 2017 – RNDr. Andrej Trnovec – “TRANSPARENTNOSŤ”

VÚC 2017 – RNDr. Andrej Trnovec – “TRANSPARENTNOSŤ”

RNDr. Andrej Trnovec je jediný kandidát v Bratislavskom kraji, ktorý chce dosiahnuť transparentnosť v BSK.

Transparentnosť je jedným z najdôležitejších princípov riadenia štátnej, územnej správy a samosprávy. Transparentnosť umožňuje verejnosti lepšie porozumieť čím sa politika stáva dôveryhodnejšou a účinnejšou.

BSK musí začať posilňovať dôveryhodnosť tým, že má jasnú predstavu o svojom poslaní a plnení svojich úloh. Ak na verejnosti prevládne názor, že BSK je schopná a odhodlaná plniť úlohy, ktorými bola poverená, môžeme povedať, že BSK funguje pre ľudí a jej občanov. Skutočná snaha o transparentnosť si od rozhodovacích orgánov vyžaduje sebadisciplínu, ktorá je zárukou stálosti ich politických rozhodnutí a zdôvodnení.

Andrej Trnovec je asi jediným z kandidátov  na post predsedu vo voľbách do VÚC 2017 – BSK, ktorý pochopil, že plané sľuby neriešia problémy občanov, ale je treba konať tak, aby do budúcnosti BSK bol bližšie k ľuďom a najmä, aby Bratislavský samosprávny kraj bol transparentný.

Andrej Trnovec je štatutárom politickej strany – „Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku“,  je  kultúrno-osvetový pracovník  „domu Matice slovenskej Bratislava“ a synovec prvého slovenského prezidenta Mons. ThDr. Jozefa Tisa.

Pozri aj: