Vražedné zvyšovanie poplatkov za energie

Vražedné zvyšovanie poplatkov za energie

Vláda SR nedávno sľubovala odberateľom nižšie faktúry za energie, lenže pre zdraženie fixnej zložky výslednej ceny elektriny, plynu a vody by mnohým odberateľom náklady v tomto roku, naopak, stúpli. Obavy začali potvrdzovať mnohí odberatelia, ktorým už prišli zálohové platby za energie a boli nehorázne vysoké. Premiér Robert Fico sa preto odhodlal na rázny krok a na rokovaní vlády v polovici januára vyhlásil, že poplatky za elektrinu a plyn, ktoré by mohli Slovákom zdvihnúť ceny, sa meniť v tomto roku nebudú. 

Kto spôsobil chaos okolo poplatkov? Vízia lacnejšieho plynu o 2, 6 % a elektriny o 4, 3 %, ktorú vláda sľubovala v závere minulého roka, bola na pohľad veľmi ružová. Zníženie cien energií sa však týkalo len variabilnej zložky ceny, teda reálne spotrebovanej energie. Fyzickým a právnickým, teda všetkým odberateľom okrem domácností, sa ale ani nesnívalo, že hoci na cene energií ušetria, pre zvýšenie manipulačného poplatku a fixnej zložky im v konečnom dôsledku poplatky energie výrazne stúpnu. Postaral sa o to Regulačný úrad (ÚRSO), ktorý ako nezávislý orgán zdvihol ceny fixnej zložky (ističa) poplatkov za distribúciu energií.

Robert Fico následne zasiahol. Vláda SR sa v tejto súvislosti okamžite stala terčom kritiky pre výrazné zvýšenie zálohových platieb. V konečnom dôsledku by mnohí Slováci pri platbe za plyn a elektrinu neušetrili. Dokonca by museli v tomto roku načrieť do vrecka omnoho hlbšie. Rokovania vlády sa zúčastnil aj šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík a predseda predstavenstva Stredoslovenskej energetiky. Fico zdôraznil, že Regulačný úrad je pri stanovovaní cien nezávislý, no dodal, že zvyšovanie cien je neúnosné a nie je naň dôvod.

„Vláda ako kolektív vyslovila zásadný politický nesúhlas s regulačným rámcom,“ uviedol Fico. Premiér vyhlásil, že tie poplatky za elektrinu a plyn, ktoré mohli Slovákom zdvihnúť ceny, sa meniť nebudú, a v tomto roku zostanú rovnaké ako vlani. Regulačný úrad tak musí prehodnotiť svoje rozhodnutia o zvyšovaní fixných, teda stálych poplatkov pri distribúcii plynu a elektriny v roku 2017. Keby tak neurobil, vláda a predstavitelia koalície sú pripravení použiť silu zákona a legislatívneho procesu.

Kto nesie zodpovednosť? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý určil zvýšenie fixnej zložky energií, najprv nechcel o chaose a vyšších faktúrach ani počuť. Ignoroval tak sťažnosti nahnevaných ľudí, podnikateľov aj obcí a vyhlasoval, že všetko je v poriadku a ceny budú nižšie. Na oficiálnom webe Úradu visel oznam, že zbytočnú hystériu šíria médiá. Po stretnutí s premiérom Ficom regulátor svoj postoj úplne otočil a uviedol, že sa prikláňa k názoru vlády. Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík povedal: „Zaoberáme sa tým intenzívne. Naši ľudia budú fyzicky kontrolovať faktúry tých ľudí, ktorí sa znepokojení ozvali nám a bude aj mimoriadna porada.“ Ceny za energie sa teda budú prehodnocovať! ÚRSO sa predsa len uchýli k autoremedúre, čo znamená, že zruší vlastné rozhodnutie o poplatkoch za energie.

Kto je Jozef Holjenčík? V júni 2016 Ústavný súd SR označil za protiústavný Holjenčíkov poplatok za prístup do sústavy tzv. G-komponent. Výrobcovia elektriny v rámci tohto poplatku zaplatili distribučným spoločnostiam viac ako 90 miliónov eur. V Úrade pre reguláciu sieťových odvetví je Holjenčík od roku 2006. Európska komisia preveruje, či funkcia predsedu ÚRSO môže byť zlučiteľná s funkciou predsedu Regulačnej rady ÚRSO ako odvolacieho orgánu. Za rok 2015 predseda Úradu uviedol mzdový príjem  z verejnej funkcie  až 70 884 eur.

K veci a chaosu sa vyjadrujú aj rôzni zástupcovia verejnosti. Matúš Zelený z organizácie Krotitelia energií: „Štát znížil variabilnú zložku ceny energií, teda platbu za to, čo je reálne spotrebované. Fixnú zložku, ktorú odberateľ musí zaplatiť, aj keď nič nespotrebuje, ako aj manipulačný poplatok štát, naopak, zvýšil. A to takým spôsobom, že sa to prejaví niekoľkonásobným zvýšením konečnej ceny za energiu. Napríklad ak spotrebiteľ v rámci využívania plynu spadá do tarify D3, tak sa jeho poplatky navýšia ročne o 162 €. Zmeny spôsobili chaos, neprehľadnosť a zavádzanie, na čo sa právom ozvali aj odberatelia energií. Vlna kritiky a jej následná medializácia podľa nás podnietila premiéra k jeho vyjadreniu nesúhlasu s danou reguláciou. Či však vláda reálne zruší zvýšenie cien, ponechá momentálny stav, alebo dokonca upraví cenníky opäť len tak, aby to vyhovovalo niekomu inému ako bežným ľuďom, už predpovedať nevieme. S cenami energií bojujeme neustále. Každé zníženie poteší. No každý sa musí o seba postarať sám, nemôže sa spoľahnúť, že mu štát pomôže. My sme zmenili dodávateľa elektrickej energie a ušetrili sme viac ako 10 %. No distribučné poplatky aj za plyn, aj elektrinu sa pre nás od tohto roku 2017 zvýšili o takmer 50 eur mesačne, čo vôbec nie je málo – veď to ročne urobí až 600 eur.“

Vyjadril sa aj Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty: „Poplatky za energie sú likvidačné. Faktúry len za jedno a trojfázové ističe stúpli o 230 000 eur! Vodu a plyn ešte ani netušíme. To je enormný zásah do chodu samospráv, týka sa to materských a základných škôl a všetkých objektov mesta. Je to okrádanie. Ak vláda SR neprijme opatrenia, poženiem s ostatnými starostami chudobného regiónu Gemera ľudí do ulíc. Len za špeciálnu základnú školu máme ročne platiť 15 228 eur. Pre niektoré obce bude zvýšenie likvidačné. Ide o zvýšenie, keď sme to prerátali, až o 700 %. Ak to vláda nezmení, iné riešenie, ako ísť do ulíc, tu nevidíme.“

Združenie dodávateľov energií (ZDE) uviedlo: „Už od decembra 2016 upozorňujeme na zmeny distribučných taríf v novom roku. Hoci ÚRSO deklaruje pokles priemerných koncových cien, pre veľký počet odberateľov to znamená rapídny nárast nákladov na energie. Úrad dlhodobo prehliada pripomienky odbornej verejnosti k návrhom regulačných vyhlášok a kritiku k viacerým svojim rozhodnutiam. Vyzývame preto kompetentných, aby zrušili platnosť nových cenových vyhlášok. Očakávame, že vyššie uvedenými problémami sa bude s plnou vážnosťou zaoberať minister hospodárstva SR, ktorý nesie zodpovednosť za primárnu legislatívu v tejto oblasti.“

Právnik, ktorý je aj odborníkom v oblasti energetiky Mgr. Roman Ruhig z iniciatívy SPOLOČNE ZA SLOVENSKO tvrdí, že ide nesystémovosť rozhodnutí regulátora, ktorému ide o optimalizáciu výkonu ističov,  je až do neba volajúca. ÚRSO podľa svojho stanoviska pristúpil k optimalizácii tarifných štruktúr preto, aby si odberatelia uvedomili potrebu zvažovať, či hodnota ich ističa, respektíve výška rezervovanej kapacity, skutočne zodpovedá reálnym potrebám pri odbere elektriny. 

Cenové rozhodnutie  o zmene poplatkov za istič totiž vydal regulátor len pár dní pred koncom roka a odberatelia sa mu nemali možnosť prispôsobiť. Nie každý má reálne možnosť znížiť si kapacitu ističov a nie každý je odborník na energetiku. No aj tí, čo vedia, o čom je reč, nemali kedy si ju znížiť, nakoľko dodávatelia energii svojich odberateľov o tejto zmene neinformovali,

Rezervovaná kapacita energie musí byť držaná aj z iných možných dôvodov. Napríklad pre chladenie objektov v letnom období, kedy rapídne rastie odber elektrickej energie oproti zimnému obdobiu, ktorú v zime nevyužívate. V zime sa mnoho objektov vykuruje plynom a v lete plyn využívame len na teplu úžitkovú vodu a nie na kúrenie, a zas naopak v letnom období máme väčší odber elektrickej energie na chladenie.

To sa týka nielen podnikateľských objektov (administratíva, obchody, výroba), ale aj budov celospoločenského významu v nemocniciach, školách, domoch sociálnych služieb  či domoch smútku aj vtedy, ak nie sú v nepretržitej a plnej prevádzke. Pritom samotné prevádzkové náklady na energie sa menia aj vplyvom vonkajších teplôt.

Treba podotknúť, že zvyšovanie energií, aj keď skrytej položky za optimalizáciu výkonu, je enormným nárastom nákladov na prevádzky. Tie sa premietnu do kalkulácii cien a tieto sa zobrazia v cenách tovaroch a služieb. Tým slovenský spotrebiteľ už tak nízkych príjmov si bude opäť môcť menej dovoliť nakupovať a naša ekonomika sa prepadne na samé dno rodinných rozpočtov!