Voľby VÚC 2017 a politický hyeniznus tých, čo sa uchádzajú o dve verejné miesta. Koho ísť voliť a koho určite nie!

Voľby VÚC 2017 a politický hyeniznus tých, čo sa uchádzajú o dve verejné miesta. Koho ísť voliť a koho určite nie!

4.11.2017 obyvatelia ôsmych slovenských krajov majú právo ísť voliť svojich zástupcov (predsedu a poslancov) do  zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

Prečo ísť voliť? 

Samosprávne kraje potrebujú mať predsedov a poslancov, ktorí budú slúžiť občanom, obyvateľom kraja v oblasti sociálnych, zdravotných služieb.  V ich kompetencii je aj  doprava, kultúra, šport, vrátane vzdelávania na stredných školách. Svojou činnosťou môžu výrazne pomôcť životnej úrovni  obyvateľom v rámci podpory zamestnanosti.  V súčasnej dobe všetky kraje sú doslovne zanedbané a zadlžené, nefunguje integrovaná doprava, cesty II. a  III. triedy  sú sami výtlk a v niektorých miestach vyzerajú, ako tankodrom. Športoviska sa menia na developerské projekty (stavby) a kultúra sa stráca niekde v hmle. Mladý ľudia odchádzajú zo svojich domovov a hľadajú svoje ďalšie  vzdelávanie a pracovné uplatnenie v prinajlepšom v Bratislavskom kraji alebo musia ísť ešte ďalej do  zahraničia.

Je nutná zmena tých, čo doteraz pôsobili vo verejnej službe, lebo práve oni spôsobili tento stav našich krajov. Slovenský občania sú nútení odchádzať za prácou do zahraničia, aby uživili svoje rodiny a tým sa stráca základná hodnota spoločnosti „rodina“.  Treba sa ponaučiť z minulých volieb, že ak bude opäť malá účasť voličov, tak opäť zasadnú do tých istých stoličiek nominanti, ako si hovoria štandardné strany, ktoré sú zodpovedné zato, ako naše kraje vyzerajú. V predchádzajúcich voľbách do VÚC sa pohybovala účasť voličov na úrovní 20%. Tých 20% sú zväčša voliči, ktorí sú členmi štandardných politických subjektov, majú napojenie na nominantov štandardných strán a spoločne rabujú naše kraje za účelom ich vlastných ziskov. Druhov skupinou sú voliči v dôchodkovom veku, ktorých zväčša sociálny demokrati si ich kupujú počas celého obdobia  karafiátmi na MDŹ, alebo vianočnými balíčkom k dôchodku a to jednorazovým príplatkom vo výške 12,74 eur (2017).

 Ak chcem zmenu k lepšej životnej úrovne nás všetkých, je potrebná, aby účasť vo voľbách bola vyššia a došli voliť aj nespokojní občania – obyvatelia, ktorí to už vzdali, že sa aj tak nič nezmení. Práve vašou racionálnou voľbou a voľbou srdcom môžeme zmeniť naše kraje a celé Slovensko tak, aby  sa nám tu oplatilo žiť.

Koho nevoliť !

Hneď na úvod si treba povedať, že z logickej úvahy nemôžeme voliť tých čo už sedeli na poslaneckých miestach, alebo boli predsedami krajov a sú zodpovedný za súčasný katastrofický stav našej spoločnosti, našich krajov.

Veľmi dôležité je nevoliť na posty predsedov samosprávnych krajov súčasných starostov a primátorov nakoľko zbabelo utekajú zo svojich miest pred skončením ich funkčného obdobia. Tu je dôležité aj povedať, že funkcia predsedu samosprávneho  kraja je nezlučiteľná  s postom starostu obce (mestskej časti) a primátora podľa zákona o samospráve vyšších územných celkov (Zákon č. 302/2001 Z.z), kde  v § 16 ods. 10  je jasne napísané: „Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou starostu obce alebo primátora mesta“ ( viď písm. d). V prípade zvolenia niektorého zo starostov alebo primátorov v týchto voľbách za predsedu samosprávneho kraja vzniknú v danom meste, alebo obci (mestskej časti) voľby na nového primátora alebo starostu na jeden rok. Pri takýchto kandidátoch, ktorí sú starostami a primátormi ide o doslovný hazard s našimi  verejnými financiami (platené z našich daní), ktoré sa budú musieť vynaložiť na voľbu nového primátora lebo starostu na obdobie jedného roka. Voľby do miest a obci sa majú konať v roku 2018. Podľa zákona je nemysliteľné, aby mesto, lebo obec zostali na jeden rok bez svojho štatutára ( primátora, alebo starostu). Takže je dôležité takýchto kandidátov vo voľbách do VÚC 2017  „NEVOLIŤ“!!!

Ďalším odporúčaním koho nevoliť sú tí, ktorí chcú sedieť na dvoch stoličkách a zákon im to umožňuje. Ide najmä o poslancov NRSR, ale aj poslancov v mestských a obecných zastupiteľstvách, ktorí túžia mať dva príjmy a podieľať sa na rozkrádaní nášho spoločného majetku. Takých je tu snáď najviac. Niektorí sedia na pozícii starostu, alebo primátora, alebo sú poslancom v NRSR a teraz sa tlačia ešte aj na posty predsedu samosprávnych krajov alebo poslancov samosprávneho kraja. Takýto ľudia nemôžu predsa stíhať byť naraz na dvoch miestach a zodpovedne pracovať pre občanov a obyvateľov svojich krajov. Kto z bežných ľudí dokáže  riadne pracovať v tom istom čase u dvoch zamestnávateľov?  Nikto. Je to doslovne politický hyeniznus tých čo sa uchádzajú o dve verejné miesta v tom istom čase!!!

Ďalšími chytrákmi sú tí čo kandidujú v týchto voľbách hneď na dve pozície VÚC a to na predsedu samosprávneho kraja a zároveň aj na poslanca samosprávneho kraja. Opäť narážame na nezlučiteľnosť funkcie byť zároveň predsedom samosprávneho kraja a poslancom samosprávneho kraja viď ustanovenie zákona o samospráve vyšších územných celkov (Zákon č. 302/2001 Z.z), kde  v § 16 ods. 10 písm. a) je napísané:  „Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou poslanca zastupiteľstva“. Títo kandidáti len využívajú naše povedomie a chcú urobiť z voliča hlupáka. Dobre vedia, že nemôžu sedieť na dvoch stoličkách, ale chcú sa zviditeľniť pred davom ľudí v televíziách, ako kandidáti na post predsedu samosprávnych krajov a veria, že ak neuspejú tak ich volič bude voliť aspoň za poslanca samosprávneho kraj. Ide síce o zákonný spôsob takejto kandidatúry, ale opičiu manipuláciu s voličmi.

Ak to mám zhrnúť tak nevolíme kandidátov sediacich v parlamente (NRSR), primátorov a starostov, tých čo chcú sedieť na dvoch stoličkách!

Týmto sme okresali koho nevoliť vo voľbách do VÚC 2017 a verte či nie zostáva nám omnoho užší výber kandidátov, ktorí to myslia snami voličmi vážne  a chcú pracovať pre nás. Takýchto kandidátov nám voličom zostáva už len za hrsť a z toho je potrebné vybrať tých čo už majú aj  výsledky zo svojej práce v pracovnom živote.

Poďme voliť tých, čo chcú naozaj pracovať pre občanov a obyvateľov Slovenska!

Vypočuj si aj diskusiu pre rádio Slobodný vysielač “KOHO VOLIŤ A KOHO URČITE NIE !”