Víkend slovenských národovcov

Víkend slovenských národovcov

Súčasné obdobie je obdobím globalizácie a národné povedomie ako keby išlo do stratená. Národné povedomie je vedomý pocit spolupatričnosti slovenských národovcov k Slovenskej vlasti, viažúc sa na kultúrne a tradičné hodnoty našich predkov, našej vlasti.

Občiansko-politická iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO je spoločenstvo ľudí vytvorené pôsobením rôznych faktorov, ako sú spoločné územie, kultúra, jazyk, tradície, národné piesne, tance, hospodárska história, psychika, náboženstvo, a iné ktoré nám odovzdali naše mami a otcovia, a ktoré má spravidla vôľu tieto spoločné faktory brániť či rozvíjať.

20 – 21. august 2016 je aktívny víkendom súčasných Slovákov, ktorí si uvedomujú svoju cnosť a príslušnosť k Slovenskému národu.

V sobotu 20. augusta 2016 SPOLOČNE ZA SLOVENSKO vystúpime na Kriváň – venovaný 175. výročiu prvej vychádzky Štúrovcov. Slováci sa spoja a pôjdu spoločne na Kriváň ako symbol slobody a národnooslobodzovacieho zápasu, ktorý je pokračovaním  v tom istom duchu,  ako s ním prišiel slovenský spisovateľ a vydavateľ Gašpar Fejérpataky-Belopotocký.

Viac informácii TU.

13647133_227066001026988_1027071243_o

V nedeľu 21. augusta 2016 SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sa stretneme v Ružomberku na pietnej spomienke za slovenského národovca Andreja Hlinku, ktorá začne o 10:00 hodine svätou omšou vo farskom kostole na Námestí Andreja Hlinku.

Viac informácii TU

13681967_229518310781757_1317903990_o

 

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOV prípade záujmu o ubytovanie našich sympatizantov občiansko-politickej iniciatívy SPOLOČNE ZA SLOVENSKO z piatka (19.augusta) na sobotu (20 augusta) sme zabezpečili ubytovanie v Tatrách (Poprad). Neváhajte a kontaktujte nás na: 0949 844 499.

Všetci pôjdeme organizovane na spoločnú večeru a následne budeme spievať ľudové, vlastenecké a národné piesne.