V roku 2017 do Európy mieri 6 miliónov utečencov! Slovensko na čele s Kaliňákom odkleplo ďalšie milióny pre imigrantov.

V roku 2017 do Európy mieri 6 miliónov utečencov! Slovensko na čele s Kaliňákom odkleplo ďalšie milióny pre imigrantov.

Nemecké bezpečnostné zložky varujú: Do Európy mieri 6 miliónov utečencov! Takmer šesť miliónov utečencov je podľa nemeckých bezpečnostných zložiek pripravených preniknúť cez vody Stredozemného mora do krajín Európskej únie v roku 2017

Iba v Turecku sa v táboroch pre utečencov nachádza 2,95 milióna ľudí, v Líbyi čaká na zlepšenie meteorologickej situácie v Stredomorí a vhodnú príležitosť ďalších 1,2 milióna utečencov, informovalo periodikum s odvolaním sa na dôvernú správu. Podľa rovnakého zdroja sa cez Jordánsko chce do Únie dostať 710.000, cez Egypt asi pol milióna, cez Tunisko asi 150.000, cez Alžírsko ďalších 400.000 a cez Maroko okolo 60.000 utečencov. Ďalších asi 80.000 ľudí sa nachádza aktuálne pozdĺž balkánskej migračnej trasy vrátane 63.000 ľudí, ktorí sú v Grécku.

Mnoho utečencov pochádza z centrálnej časti Afriky a do oblasti Stredomoria putujú cez územie Mali, respektíve Nigeru. Nemecká spolková vláda sa preto usiluje presvedčiť vedenie v Bamaku i v Niamey, aby uzavreli migračné trasy a začali s postupom proti prevádzačom. Berlín sa súčasne usiluje o vypracovanie dohôd so severoafrickými štátmi, a to podľa príkladu dohody EÚ-Turecko.

Spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere  na tlačovej konferencii v Berlíne konštatoval, že prvé plody spolupráce s Mali a Nigerom sú už zrejmé, pretože počet migrantov prekračujúcich hranice Nigeru a Líbye má klesajúci trend, aj keď zatiaľ nevedno, či to znamená trvalý pokles alebo je to iba dôsledkom reštrukturalizácie migračných trás. Zdroj: https://www.cas.sk/clanok/514269/nemecke-bezpecnostne-zlozky-varuju-do-europy-mieri-6-milionov-utecencov/

O tom, že ministrovi vnútra Kaliňákovi nie je otázka migrantov a azylantov ľahostajná, svedčia 1,5-miliónové granty, ktoré priklepol Medzinárodnej organizácii pre migráciu. Okrem týchto grantov Ministerstvo vnútra SR minulý rok podpísalo aj ďalšie grantové zmluvy na integráciu a pomoc žiadateľom o azyl na Slovensku. Ich hodnota presahuje 2,8 milióna eur.

Okrem dvoch grantov, ktoré priklepol minister vnútra Robert Kaliňák Medzinárodnej organizácii pre migráciu v hodnote vyše 1,8 milióna eur, podpísalo Ministerstvo vnútra SR minulý rok grantové zmluvy v celkovej výške 2 821 799,55 eura na integráciu migrantov a pomoc pre žiadateľov o azyl na Slovensku.

Podľa Centrálneho registra zmlúv dostala Grantovú zmluvu SK 2016 AMIF SC1.2/1 s názvom Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR II Slovenská humanitná rada. „Slovenská humanitná rada predložila jednu žiadosť o grant v rámci otvorenej výzvy SK 2016 AMIF SC1.2 a na základe výsledkov odborného hodnotenia získala grant. Slovenská humanitná rada zároveň predložila jednu žiadosť o grant v rámci otvorenej výzvy SK 2016 AMIF SC3.1 a na základe výsledkov odborného hodnotenia jej bol udelený grant,“ uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra. Táto organizácia pôsobí na Slovensku od roku 1990 a združuje viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií.

Slovenská humanitná rada spravuje dve webové stránky, www.shr.sk a www.nasiutecenci.sk, kde píše že: „Utečenci sú ľudia, ktorí nedobrovoľne odchádzajú zo svojej rodnej krajiny, pretože sú prenasledovaní alebo je v krajine zlá politická situácia a vojna. V naprostej väčšine prípadov nie je v ich záujme akýmkoľvek spôsobom poškodzovať svoju hostiteľskú krajinu a vytvárať prekážky vzájomnému spolužitiu s majoritným obyvateľstvom. Utečenci k nám neprichádzajú preto, aby nás vytlačili z nášho územia alebo zničili našu kultúru. Ich motiváciou nie je nenávisť k našej krajine, práve naopak, snažia sa u nás nájsť útočisko.“

Organizácia vo svojom stanovisku konštatuje, že akékoľvek tvrdenia, že by nás utečenci vytlačili z nášho územia a rozvrátili našu spoločnosť, sú nezmyselné. „Predstava, že by tento zanedbateľný počet ľudí nejako ohrozoval našu integritu je, samozrejme, absurdná. Práve naopak, mnohí utečenci nepredstavujú ohrozenie našej spoločnosti, ale prínos na ekonomickej aj kultúrnej úrovni. Kultúrna diverzita a rôznorodosť je obohacujúca,“ pokračuje tvrdenie na stránke nasiutecenci.sk.

Občiansko-politická iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO ma iný názor. Podľa doterajších skúsenosti zo západnej EÚ je zrejme, že obyvatelia svojich miest, kde sa narodili sú obmedzovaní prisťahovalcami, robia neporiadok, poškodzujú súkromný majetok domácich obyvateľov, kradnú a vôbec nemajú záujem o integráciu, ale o sofistikované získanie ekonomických výhod na margo domácich Európanov.  Ak im to nedáme tak potom sú schopní terorizovať domáce obyvateľstvo a páchať teroristické útoky na nevinných občanoch.  Stačí si pozrieť niekoľko veľkomiest v západnej EÚ. Dovolíme si poukázať aj na výpoveď Simony z Calais vo Francúzku tu:

Ficovci prostredníctvom Kaliňakovho – Ministerstva vnútra prikleplo grant, ktorý predstavuje 1 008 400 eur, pričom je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Slovenská humanitná rada má na realizáciu projektu čas od 1. januára do 31. decembra 2019. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiadateľov o azyl, hlavne v Záchytnom tábore Humenné, Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves a Rohovce.

No tu sa už aj rozum zastaví ak počujeme o „Muzikoterapie pre žiadateľov o azyl“!

Pre žiadateľov o azyl majú v projekte okrem sociálneho poradenstva aj voľnočasové aktivity. Medzi tieto voľnočasové aktivity má byť zaradená aj muzikoterapia pre migrantov. „Z predchádzajúcich skúseností sa nám veľmi osvedčila práca muzikoterapeutov, ktorí svojou prácou v zariadení dokázali účinne odbúravať stres,“ píše sa v projekte. Personálne náklady sa vyšplhajú až na 314 056,73 a napríklad kultúrny mediátor v Pobytovom tábore Rohovce vyjde organizáciu počas projektu na skoro 42-tisíc eur.

Ďalší grant, ktorý získala táto organizácia, mal názov projektu KOMPAS II a celková výška má hodnotu 345 400 eur. „Všetky navrhované aktivity projektu prispievajú k zabezpečeniu adekvátnych a primeraných podmienok pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov Medveďove a Sečovciach,“ píše sa v projekte.

V rámci tejto výzvy Ministerstva vnútra SR bolo prerozdelených 1 174 300 eur, a to medzi Slovenskú humanitnú radu a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu.

„Realizácia projektov začala v prípade projektu KOMPAS II 1. 12. 2016 a druhý projekt sa začal realizovať 1. 1. 2017. Slovenská humanitná rada pracuje už viac ako 15 rokov v oblasti migrácie a poskytuje utečencom širokú škálu služieb,“ povedal  koordinátor projektov pre utečencov Peter Devínsky.

Milión na integráciu

Z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu bol spolufinancovaný aj grant vo výške 1 167 999,55 eura pre občianske združenie Marginal na projekt „STEP 3“. Partnerom projektu má byť ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z. ADRA Slovensko je členom medzinárodnej siete ADRA, ktorá sa mimo humanitárnej a rozvojovej pomoci v krajinách tretieho sveta v súčasnosti zameriava aj na riešenie utečeneckej krízy.

Z rovnakej grantovej výzvy SK 2016 AMIF SC2.1 Ministerstva vnútra SR získala vyše milióna aj IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu.

„Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb cieľovej skupiny na území SR, t. j. začlenenie sa do spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, zároveň prispôsobenie sa kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb a advokačná činnosť smerujúca k napĺňaniu a rozvíjaniu integračnej politiky SR,“ píše sa v grantovej zmluve projektu OZ Marginal.

Tento projekt má byť realizovaný od 1. decembra 2016 do 31. decembra 2019. Okrem integračného plánu pre osoby cieľovej skupiny má ísť aj o poskytnutie finančnej podpory pre týchto ľudí v prvých 6 mesiacoch integrácie. Finančná podpora pre dospelého jednotlivca je vo výške 300 eur.

Liga za ľudské práva radí žiadateľom o azyl za 300-tisíc eur

Projekt v grantovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Ligou za ľudské práva má názov Právna poradňa pre azyl. Projekt vo výške 300-tisíc eur má byť realizovaný od 4. novembra 2016 do 31. októbra 2019. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť prístup ku kvalitným právnym službám všetkým žiadateľom o azyl. „V rámci nášho projektu poskytujeme týmto osobám právnu pomoc a navštevujeme zariadenia ministerstva vnútra pre žiadateľov o azyl – Humenné, Opatovskú Novú Ves a Rohovce. Od 4. 11. 2016, keď projekt začal, sme poskytli právnu pomoc celkovo 59 osobám v azylovom konaní,“ povedala  Zuzana Števulová, predsedníčka združenia Ligy za ľudské práva. Zdroj http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kalinak-odklepol-dalsie-miliony-pre-imigrantov-Kulturna-diverzita-a-roznorodost-je-obohacujuca-zaznelo-283298

Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO cíti veľkú zradu, Slovenskej vlády a celého parlamentu voči svojim občanom. Vo väčšine Slováci odmietajú bezhlavo prijímať migrantov a najmä sú proti islamizácii Európy. To už dokázali aj verejné protesty slovenských občanov v rokoch 2015 a 2016 v Bratislave. Dnes súčasná vláda sa snaží zastrašiť občanov novelou Trestného zákona účinnou od 01.01.2017 v časti extrémizmus, avšak je otázkou čo je väčší extrémizmus, postaviť sa na odpor voči vláde, ktorej je ľahostajná budúcnosť Slovenska alebo v tichosti tolerovať neriadený prísun migrantov aj na Slovensko. Hranice sú otvorené a pri takejto  masovej migrácii, ako už upozorňujú Nemecké úrady je na zváženie, ako je možné, že naša vláda je nečinná a ešte finančne podporuje neziskovky namiesto toho, aby sme začali strážiť a chrániť Slovenské hranice.  Dnes už dobre vieme z ostatných štátov EÚ čo sú to migranti, ktorí prichádzajú do EÚ.

Pozri nižšie priložené videa, kde je počuť názor slovenských občanov.