V prvej ČSR nemalo slovenské hospodárstvo na ružiach ustlané (4)