V prvej ČSR nemalo slovenské hospodárstvo na ružiach ustlané (3)