V Brne o identite Slovákov a Čechov

V Brne o identite Slovákov a Čechov

V sobotu 18. marca 2017 sa v Brne konalo občianske zhromaždenie na zachovanie vlastných identít národov Čechov a Slovákov. Verejné zhromaždenie organizovalo občianske združenie „Česť, Sloboda a Rešpekt“ pod vedením Jirku Černohorského. Priateľov z Čiech prišli podporiť do Brna aj zástupcovia občiansko-politickej iniciatívy SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, ktorej záleží na slovenskej identite, kultúre  a tradičných hodnotách Slovenska.

Iniciatívu SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  zastupoval Roman Ruhig, ktorý aj verejne vystúpil pred občianskym zhromaždením. Spolu s iniciatívou SPOLOČNE ZA SLOVENSKO prišli podporiť tradičné kresťanské hodnoty Slovenska aj zástupcovia Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku.

Najväčším prekvapením sobotného občianskeho zhromaždenia bola aj ako hosť zo Slovenska vrelo privítaná Adriana Sheila Szmereková, ktorá je perzekvovaná špeciálnou slovenskou jurisdikciou za vyjadrenie názoru v rámci slobody prejavu – vlastný postoj k islamu, s ktorým má neblahé skúsenosti zo svojho pobytu vo Fínsku. Českí priatelia ju privítali ako Johanku z Arku hlasným aplauzom. Účasť Sheily, ktorá má rada oba národy Čechov a Slovákov, bola najmä jej vyjadrením vďaky všetkým, ktorí sa za ňu postavili a prejavili jej podporu, keď ju slovenská justičná inkvizícia vzala do väzby, aby ju umlčala.

Záznam z podujatia (vystúpenia rečníkov) si môžete pozrieť vo videu TU!

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO je občiansko-politická iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2015 v úsilí o zjednotenie slovenských občanov, politických strán a hnutí pod spoločnou značkou SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO. Cieľom je zjednotenie tých ľudí, občanov Slovenskej republiky, ktorí vnímajú a vyjadrujú vlastnú identitu, svoju príslušnosť k Slovensku a k slovenskému národu. Pokiaľ niekto nemá vlastnú identitu, nemôže chcieť, aby ho iní rešpektovali. Identita spoločenstva ľudí sa spája s kultúrnymi hodnotami spoločnosti, ktoré sú nám blízke, tradičné, a odovzdávajú sa z pokolenia na pokolenie. Ak poznáme vlastnú identitu a sme  roduverní Slováci, potom je zrejmé, že v rámci vzájomnosti my sme vy a vy ste my. Sme proste spoločenstvo Slovákov, ale aj iných slušných občanov SR. Naším cieľom nie je robiť rozdiely medzi občanmi, kebo každý sme si rovný vo svojich právach ako aj povinnostiach budovať SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO pre všetkých občanov Slovenska. Princípom pre našu budúcnosť je zjednotenie všetkého dobra v prospech Slovenska a slovenského ľudu, slovenského občana. Buďme svorní, kráčajme spolu napred SPOLOČNE ZA SLOVENSKO v pomoci jeden druhému a potom nebude moci, ktorá by nás premohla.

Fotogaléria z podujatia TU!

Občianske zhromaždenie za zachovanie vlastných národných hodnôt – 18. marec 2017 – BRNO