ThDr. Jozef Tiso – Prvý prezident Slovákov

ThDr. Jozef Tiso – Prvý prezident Slovákov

Nič pre seba, všetko pre národ!

Tento odkaz, ako aj ďalšie odkazy „Verní sebe a svorne napred“, „Za boha a  za národ“… sú nie len slovami, ale skutočným odkazom, ako žil  Jozef Tiso , ktorý sa obetoval pre autonómiu a  štátnosť Slovákov.

Mons. ThDr. Jozef Tiso je významná osobnosť v dejinách Slovenska a preto národní aktivisti vyhlásili  kalendárny rok 2017 za rok „Jozefa Tisu“, keď  si pripomenuli výročia, 130 rokov od jeho narodenia a 70 rokov od jeho justičnej vraždy.

Po vzniku druhej Slovenskej republiky (1993) až dodnes  sa niektoré politické strany a jej predstavitelia hrajú na národné, či ľudové strany Slovákov, avšak ich konanie je pokrytecké a materialistické.  Myslia viac na seba, ako na Slovenský národ!

Našťastie v súčasnosti sú medzi nami ľudia aj s čistým a úprimným srdcom Slovákov a títo nebojácne  stoja za osobnosťami slovenského národa, medzi ktorých patrí aj náš prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso a zorganizovali a organizujú stretnutia rodu-verných Slovákov na spomienku našich slovenských osobnosti,  medzi ktorých patril aj Mons. ThDr. Jozef Tiso.