Talent odsúdiť slobodu!? Koniec slobody prejavu a vyjadrovať svoje názory na Slovensku!?

Talent odsúdiť slobodu!? Koniec slobody prejavu a vyjadrovať svoje názory na Slovensku!?

Ešte donedávna na Slovensku aspoň podľa Ústavy SR platilo, že sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Dnes to už neplatí!?

Sloboda slova naráža na politické manipulácie a Okresný súd Revúca odsúdil slobodu prejavu na  facebukovom profile na tvrdo  trestom odňatia slobody nepodmienečne  na 40 mesiacov, teda natvrdo do basy pre Rudolfa Steigaufa, člena mimoparlamentnej politickej strany „Slovenská ľudová strana“,  ktorá je partnerom občiansko-politickej iniciatívy SPOLOČNE ZA SLOVENSKO.

Príslušný prvostupňový Okresný trestný súd v Revúcej vo svojom rozsudku zmiešal práva obžalovaného tak, že si vytvoril svojvoľne vlastný konšpiračný komplot, vlastne právo súdu  na odsúdenie prvého Slováka za vlastný názor, v ktorom chcel zmeniť a upraviť súčasné právne normy. Podľa R. Steigaufa súčasná Slovenská legislatíva nechráni majoritu obyvateľov a tak sa rozhodol na svojom facebukovom profile napísať svoj názor na úpravu zákonov, tak ako to on sám vidí. No to asi nemal. Súčasnému systému sa to nepáči, ak niekto iný by mohol mať iný názor a mohol by niekto iný vyjadriť (okrem štandardných strán v parlamente) svoj politický názor na súčasné nesystémové znenia zákonov.

Po doručení rozsudku obvinenému R. Steigaufovi a jeho zverejnení sa viacerí právnici chytili za hlavu a ujali sa právne pomôcť obvinenému v ďalšom súdnom konaní – odvolacie konanie, ktoré sa bude viesť na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Krajský súd vytýčil prvé verejné pojednávanie na 11.01.2017 a následne ho zrušil z dôvodu zdravotného stavu obžalovaného a vytýčil nové verejné pojednávanie na 01.02.2017 o 09:20 hod.

Rudolf Steigauf je obvinený za pokračujúci zločin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. Zákona a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a/ Tr. Zákona.  Tieto skutky podľa právneho rozboru sú skôr fabuláciou na vytvorenie precedensu v Slovenskej justícii, na odsudzovanie občanov SR, kde sa začínajú  množiť prípady toho, že vyjadrenie vlastného názoru, ktorý sa prieči „oficiálnemu“ názoru, môže človeka poslať do väzenia. Rudolf Steigauf  bol doteraz pred súdom zastupovaný prideleným advokátom ex offo, ktorý robil maximum pre obvineného, avšak aj keby v tomto konaní bol zastúpený aj viacerými advokátmi, by mu nič nepomohlo a prvostupňový súd by  ho odsúdil tak či tak.

V súčasnosti z vážnej obavy vzniku súdneho precedensu, potláčania slobôd a názorov bežných ľudí, došlo aj k zmene právneho zastupovania obvineného, nakoľko tento rozsudok by do budúcnosti mohol hockoho odsúdiť len za vlastný názor.  Obvinený sa  rozhodol prijať pomoc už teraz od zvoleného advokáta  JUDr. Adriana Krajníková, ktorá spolupracuje s Mgr. Romanom Ruhigom zameriavajúci sa na správne právo a ľudské práva. Uvedomujúc si, že za slobodný názor, slobodu slova môže byť dnes odsúdený hociktorý občan SR. Práve takýto konečný verdikt súdu by sa  mohol stať precedensom v obdobných konaniach a tým  mať aj vážne následky do budúcnosti. Obaja právnici JUDr. A. Krajníková (advokát) a Mgr. Roman Ruhig sa nezištne ujali tohto prípadu, pre ochranu obvineného a tým aj na ochranu slobody slova a názoru všetkých slovenských občanov. Obaja právnici prijali aj pozvanie do rádia Slobodný vysielač, kde sa snažia vysvetliť právny názor na súčasné dianie  na Slovensku v kontexte k nezákonnému rozsudku, odsúdenia R. Steigaufa.

Môžete si vypočuť TU!

alebo pozrieť  TU !

Končí sa na Slovensku a v Európe éra slobody slova, slobody prejavu a názoru ?

Koncom mája ohlásila Európska komisia kódex proti prejavom nenávisti.

Merkelová naznačila, že verejná mienka na internete je manipulovaná. Ešte v októbri vyzvala veľkých mediálnych gigantov (Google a Facebook), aby nemeckej vláde odovzdali algoritmy, podľa ktorých ponúkajú (filtrujú) internetovým užívateľom správy a odkazy.

Európsky parlament schválil rezolúciu s cieľom obmedziť zavádzajúce správy, najmä tie pochádzajúce z Ruska. „Ruskú propagandu” obviňujú z podnecovania strachu a z rozdeľovania Európy. Slovensko samozrejme, ako predsedajúca krajina EÚ 2016 sa prihlásila k týmto krokom a okamžite aj zaviedla úpravu trestného zákona tým, že prijala viacero opatrení a zaviedla nové trestné skutky v trestnom zákone (V § 421 sa do názvu skutkovej podstaty trestného činu vkladá „založenie“ a jej objektívna stránka sa analogicky dopĺňa o konanie spočívajúce v založení skupiny alebo hnutia, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. Súčasne sa pre komplexnosť dopĺňa znak „hlásania“ rasovej, etnickej, národnostnej alebo náboženskej nenávisti, alebo nenávisti voči inej skupine osôb. Ďalej sa dopĺňa trestný zákon o novú skutkovú podstatu nového trestného činu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb, ktorá je vyjadrením plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Medzinárodného dohovoru o potlačení a trestaní zločinu apartheidu a Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Objektom tohto trestného činu je predovšetkým zákaz akejkoľvek diskriminácie určitej skupiny ľudí, teda porušenia princípu rovnosti ako je garantovaný v článku 3 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Novela ďalej zavádza zmenu definície extrémistického materiáluzmeny v definícii osobitného motívu, úpravu taxatívneho výpočtu trestných činov extrémizmu, tiež mení skutkovú podstatu trestného činu neľudskosti) , ktoré sú platné od 01.01.2017 pod nálepkou odstránenie „ Extrémizmu“. Aj predmetný rozsudok vydaný v októbri 2016 na odsúdenie R. Steigaufa je skôr pripomínajúci prvý krok a vzor na trestanie slobody prejavu, názoru, slova, ktorý sa nálepkuje extrémizmom v podobe zločinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

Vieme kam naša spoločnosť smeruje a smerovala?

V 50-tych rokoch sa svet rozdelil v názore na slobodu prejavu. Americký názor, podporený prvým dodatkom ústavy, bol založený na myšlienke, že „sloboda prejavu je stavebným kameňom, na ktorom sú tvorené ďalšie ľudské práva“. Naopak, sovietsky názor, ktorý prijala veľká časť Európy, bola postavená na myšlienke, že „sloboda prejavu nemôže slúžiť ako základ propagandy, ktorá otrávi verejnú mienku“.

V súčasnosti v rámci štátov EÚ vzniká množstvo zákonov upravujúcich, čo je a čo nie je CENZÚRA.

Napríklad v Grécku hrozí až dvojročné väzenie každému, kto „urazí boha na verejnosti. Podobný trest hrozí v Dánsku každému, kto „urazí zástavu Spojených národov.

A tak sa vytvorila európska kultúra cenzorov. Ľudí, ktorí rozhodujú o tom, čo sa môže a nemôže hovoriť, písať a zdieľať. Avšak samotná definícia prejavov nenávisti je taká široká, že sa môže týkať všetkého, od kritiky masovej migrácie až po kritiku samotnej EÚ, ba možno kritiku aj samotných vlád. Dnes už sami nevieme čo je sloboda slova, slobodný názor a čo nie. Každá kritika  sa stáva Extrémizmom a pochlebovanie moci bude sloboda prejavu!? A to je hlavný problém cenzúry.

Voltaire Francúzky spisovateľ a filozof  raz povedal: „Nesúhlasím, čo hovoríš, ale svojim životom budem brániť tvoje právo hovoriť to“. Zákaz slobody prejavu je slabosťou a úpadkom spoločnosti. Je náhradou otvorenej konfrontácie s opačnými názormi. Konfrontácie, ktorá ako jediná vytvára pravdu. Konfrontácia je aj základom dialógu, ktorá môže viesť k názorovým rozdielom, ale aj konsenzom, ktoré môžu spoločnosť posunúť dopredu.

Bez vypočutia názorov ľudí, bez konfrontácie ich myšlienok a obáv, smeruje akákoľvek vláda, ktorá si myslí, že má patent na morálku, k totalite.

Zamýšľame sa či  páni v politike majú patent na pravdu? A čí napríklad predstavitelia EÚ, ale aj jednotlivých vlád sú to pravé orechové?

Počas vrcholiacej migračnej krízy napríklad zachytili mikrofóny rozhovor Merkelovej so šéfom Facebooku Zuckerbergom, v ktorom ho tlačila obmedziť zobrazovanie negatívnych príspevkov o migrantoch.

Kam chceme až zájsť? Začne súčasná politická elita tlačiť na poskytovateľov sociálnych sieti, aby ľudia nemohli  spolu diskutovať a zdieľať spoločné príspevky, ich názory na súčasné dianie?   

Každý zákaz osobných slobôd a ich trestanie nech akokoľvek znie, je len začiatkom využívania cenzúry na politické účely a ovládanie moci. Ľudia nie sú hlúpy a nedajú si zobrať vlastný názor. Politici pri kormidle sa dnes  boja, že v dobe internetu strácajú nad ľuďmi nadvládu a chcú ju zúfalo späť, ale cenzúra a zatváranie ľudí, perzekúcia za ich názor im k tomu nepomôžu.

Ak je totiž spoločnosť silná, je sama schopná eliminovať hlúpe názory. Ak je slabá, žiadna cenzúra a perzekúcia im nepomôže. Ba opačne, v spoločnosti začne pnúť napätie a v skutku sa prejaví prirodzenosť, ako je to u psíkov. Ak psíka zaženieš do kúta, tak skočí a začne hrýzť, aby sa oslobodil a presne to čaká aj nás. Oslobodiť Slovensko a Slovenský ľud od perzekúcie a zákazov, ktoré sú v rozpore s prirodzeným právom, od ktorých sa odvíjajú základne slobody, a to sloboda slova, sloboda názoru, sloboda prejavu, sloboda pohybu.. SPOLOČNE ZA SLOVENSKO dokážeme, že slobodu si vziať nedáme a taktiež nedovolíme, aby sloboda názoru bola trestaná nepodmienečnými trestami odňatia slobody väzením Slovákov, len zato, že majú svoj názor.

Súvisiace články:

Za slobodu slova perzekúcia. Za 40 zdieľaní statusu na Facebooku odsúdenie na 40 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. TU

HLAVNE SPRÁVY – Sloboda slova alebo extrémizmus? TU

HLAVNE SPRÁVY – Rudolf Steigauf odsúdený na 40 mesiacov nepodmienečne za vyjadrenia na facebooku TU

HLAVNE SPRÁVY – Sloboda slova alebo extrémizmus? Reakcie poslancov na rozsudok 40 mesiacov nepodmienečne za statusy na Facebooku. TU

Hlavné správy – Boj proti „pravicovému“ extrémizmu v EÚ a jeden slovenský rozsudok TU

Hlavné správy sa opýtali na názor právnika Romana Ruhiga k rozsudku 40 mesiacov nepodmienečne pre Rudolfa Steigaufa viackrát nazvaného Rudolfom Schusterom TU