Svojvôľa prezidenta Kisku – Ústavný súd bez sudcov

Svojvôľa prezidenta Kisku – Ústavný súd bez sudcov

Ústavný súd je v súčasnosti už niekoľko rokov nekompletný. Na uvoľnené miesta sudcov Ústavného súdu SR zvolila už v roku 2014 Národná rada SR šiestich kandidátov. Prezident Kiska po pohovoroch s nimi vtedy vymenoval za ústavnú sudkyňu len Janu Baricovú, ostatných odmietol. Argumentoval vtedy, že sa rozhodoval na základe osobného rozhovoru i odporúčaní právnických autorít. Všetci odmietnutí kandidáti následne namietali pred ÚS porušenie ich základného práva.

Napriek tomu, že senát ústavného súdu mu uložil konať, Andrej Kiska sa znova rozhodol nevymenovať ústavných sudcov. Opäť odmietol vymenovať aj tých, ktorých schválila národná rada. Prezident verejne oznámil, že nevymenuje sudcov Ústavného súdu. Kandidátov Evu Fulcovú, Juraja Sopoligu, Miroslava Ďuriša, Janu Laššákovú a Mojmíra Mamojku naďalej odmieta.

„Podpísal som rozhodnutie vo veci kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ako mi to uložil urobiť senát Ústavného súdu, ktorý mi vytkol, že som svoje pôvodné rozhodnutie o ich nevymenovaní nedostatočne odôvodnil,“ uviedol Kiska k Fulcovej, Sopoligovi a Ďurišovi.

Doplnil, že senát ústavného súdu mu uložil konať a rozhodnúť o týchto troch kandidátoch a každé rozhodnutie individuálne odôvodniť. „Vo všetkých troch prípadoch som znovu rozhodol o ich nevymenovaní a svoje rozhodnutie som v každom jednom prípade kandidátky a kandidátov podrobne písomne odôvodnil. Chcem povedať, že dôvody nevymenovania sú samozrejme identické, ktoré som mal a oznámil pôvodne – teraz sú však aj súčasťou môjho písomného rozhodnutia.

Kiska sa zároveň rozhodol nevymenovať kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých zvolila národná rada — Janu Laššákovú a Mojmíra Mamojku. „Pri skúmaní týchto kandidátov som podobne ako v predchádzajúcich prípadoch bral do úvahy ich doterajšie profesionálne pôsobenie, výstupy z rokovania ústavnoprávneho výboru parlamentu, ale aj výsledky môjho osobného pohovoru s oboma kandidátmi.“

Prezident aj v prípade týchto dvoch oboch kandidátov zistil, že existujú závažné dôvody, pre ktoré ani Laššákovú, ani Mamojku nevymenuje za sudkyňu a sudcu Ústavného súdu. „Dnes som im odoslal moje rozhodnutie a spolu s odôvodnením budú k dispozícii aj verejnosti po jeho doručení.“

Hlava štátu presviedča, že jeho rozhodnutie netreba vnímať ako hodnotenie pôsobenia a osobných výsledkov kandidátov v tých oblastiach, na ktoré sa vo svojom živote najviac sústredili. „Ako prezident konzultujem s veľkým okruhom ľudí, aby som získal čo najlepší obraz. A napríklad o pánovi Mamojkovi som počul veľa priaznivých slov.“

Prezident tvrdí, že je viazaný povinnosťou dbať o riadny chod ústavných orgánov. Tým je podľa neho v prípade Ústavného súdu dôsledná ochrana ústavnosti, súladu právneho poriadku s ústavou a medzinárodnými zmluvami a jeho nestranné a nezávislé fungovanie. Zásadným poslaním Ústavného súdu je ochrana základných práv a slobôd ľudí na Slovensku.

„Pre riadny chod Ústavného súdu je nevyhnutné, aby jeho sudcovia a sudkyne ovládali judikatúru Ústavného súdu, Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva,“ vyhlásil prezident. Pre kandidátov na sudcov a sudkyne Ústavného súdu preto podľa Kisku musí platiť, že budú v prípade vymenovania od prvého dňa výkonu svojej funkcie odborne aj mravne pripravení a schopní prispievať k poslaniu Ústavného súdu, teda konať a rozhodovať v pridelených veciach.

Hlava štátu je presvedčená, že zodpovednosť ústavného súdu je obrovská a proti jeho rozhodnutiam zásadne niet žiadneho vnútroštátneho opravného prostriedku. „Nároky na vynikajúcu odbornú úroveň, presvedčivosť a spoločenskú akceptovateľnosť vysoko prevyšujú bežné nároky na rozhodovanie všeobecných súdov a iných orgánov ochrany práva. Tieto nároky nemôžu spĺňať uchádzači, ktorí do svojho zvolenia za kandidátov napríklad neprejavili záujem o ústavné právo, ochranu ústavnosti a základných práv a slobôd či už v profesionálnej praxi, alebo na akademickej pôde,“ doplnil Kiska.

Nuž, vyzerá to tak, že Ústavný súd bude ešte nevedno aký dlhý čas aj ďalej nekompletný. Otázka je, či preto, lebo prezident tu presadzuje tvrdohlavú svojvôľu, alebo preto, lebo Slovensko skutočne nemá dostatok kvalifikovaných sudcov. Ani jedna odpoveď nie je dobrou správou, hoci obe sú zrejme aspoň čiastočne pravdivé…

  • korund

    Kisku fakt nemusím, ale … Ak to má byť len podpisovacia mašina, ktorý retard napísal to, že on bude návrhy iných darebákov posväcovať. Ak nie, tak len nech sa nepodpisuje pod nových Prechádzkov, Čižnárov, … A čo mraučíte že je ochromená práca dotknutého súdu – na súde rozhoduje 1 juristút a tam ich je ako myší .. v čom je problém ? Chýba niekto do mariášu ? Potrebujú aj takých čo vedia písať ? Dve ľavé ruky ? Mať tak firmu, tak im nedám robiť ani vrátnika.

  • Ja

    Retardovaná Kiska podľa ústavy SR jednoducho MUSÍ podpísať to, čo mu NR pripraví. Ak to nerobí, tak porušuje ústavu SR. Ústavný činiteľ totiž MUSÍ robiť len a jedine to, čo mu predpisuje ústava /takto je to stanovené v ústave SR, ktorú si treba prečítať/ na rozdiel od bežného občana, ktorý môže robiť čokoľvek teda všetko to, čo mu ústava a zákony nezakazujú. Kiska teda neustále porušuje ústavu SR, lebo stále robí niečo úplne iné, ako mu predpisuje ústava SR. Čiže takému právnicky negramotnému analfabetovi ako je Kiska, ktorý permanentne porušuje ústavu, by som nedal robiť ani vrátnika a ani zametača chodníkov nejakého môjho objektu. Kiska je len nejaký debilný sluha nejakého oligarchu, asi Soroša. Chápem, že oligarchovi Sorošovi vyhovuje práve takýto “užitočný” idiot ako je Kiska, aj keď pre Slovensko je Kiska vyslovene škodlivý. Ad mraučanie — mraučia len presstitúti soroš bulváru, že ľudia odmietajú Kisku, Fica, sasku, bulvár a prechádzajú na alternatívne internetové médiá, kde sa nerobí také debilné vymývanie mozočkov ako v bulvárnom mejnstrími. -To je pochopiteľné, ľudia nechcú konzumovať soroš hnoj. Hnoj je na hnojenie a nie na konzumáciu.