Sviatok troch kráľov a pútavý film „Príbeh Ježiša Krista“

Sviatok troch kráľov a pútavý film „Príbeh Ježiša Krista“

Kresťania na Slovensku i vo svete slávia dnes sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Na Východe sa slávil už od 3. storočia a na Západe sa rozšíril v 4. storočí. Ústrednou témou tohto sviatku je udalosť, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom. Veriaci si pripomínajú príchod Troch mudrcov z Východu do Betlehema, kde sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. 

Zlato bolo už v staroveku nesmierne cenné. 

Kadidlo tvorili  horiace kryštáliky z voňavej živice stromu boswelia a používalo sa pri bohoslužbách  na očistenie vzduchu, navodenie slávnostnej atmosféry a na sprostredkovanie prosieb  Bohu. V staroveku verili, že vôňa kadidla má liečivé schopnosti a pomocou nej sa veriaci dostanú do stavu blaženosti. Súčasné výskumy naozaj potvrdili, že  aktívne látky vznikajúce pri pálení živice  znižujú úzkosť a pôsobia antidepresívne. 

Myrha je vonná živica z kôry afrického stromu balzamovníka myrhového. Používala sa v medicíne, v kozmetike, ako súčasť liečivých mastí. Zapaľovala sa  pri pohreboch a masťou z myrhy sa balzamovali  mŕtve telá. V čase narodenia Ježiša bola myrha sedemkrát drahšia ako zlato.

V kostoloch sa svätí voda, soľ, kadidlo a krieda. Verilo sa, že keď sa vôňou kadidla vydymí príbytok, ochráni  to dom i jeho obyvateľov pred zlými silami. V minulosti sa na sviatok Troch kráľov obvykle konala aj tzv. kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky.  Kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom a dvere označovali začiatočnými písmenami (C+M+B alebo aj G+M+B). Tieto začiatočné písmená znamenajú  Christus  Mansionem  Benedicat , alebo iniciálami troch kráľov Gašpar, Melichar, Baltazár. Na viacerých miestach, najmä na vidieku, sa táto tradícia zachovala dodnes. Ešte aj dnes  chodia niekde kňazi s miništrantmi  preoblečených za troch kráľov z domu do domu a  každú miestnosť vydymia horiacim kadidlom, a potom posvätenou kriedou napíšu  nad dvere písmená C, M,B alebo G,M,B  oddelené krížikmi a z oboch strán ohraničené dátumom príslušného roka. Napríklad tohtoročný nápis by mal mať takúto podobu:  20 – C+M+B – 17.  Sú to začiatočné písmená  latinského požehnania  Christus  Mansionem  Benedicat, čo v preklade znamená   Boh nech žehná tento dom. Niekde sa skratka C zamieňa za G a skratka GMB sa vysvetľuje ako začiatočné písmená  mien troch kráľov.

Vo viacerých kostoloch sa dnes konajú aj trojkráľové koncerty alebo Betlehemské hry.
Kým v minulosti si veriaci 6. januára pripomínali aj krst Ježiša v rieke Jordán, od reformy cirkevného kalendára v roku 1969 sa táto udalosť slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. 

Tento rok pripadá sviatok Krstu Pána na 08. januára.  Vianočné obdobie sa nekončí dnešným sviatkom Zjavenia Pána – Troch kráľov, ale sviatkom Krstu Pána 08. januára.

Pri tejto príležitosti sviatku Zjavenia pána a Troch kráľov si pozrite aj krásny film „Príbeh Ježiša Krista“ 

Slovenský Betlehem 

 

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  vám želáme lásku, šťastie, hojnosť a splnenie nádejí, prianí, očakávaní z ktorých pociťujeme radosť, kde  život, láska a priateľstvo  je aj nádej na nový život.