Šport na Slovensku od monarchie cez prvú ČSR (1)

Šport na Slovensku od monarchie cez prvú ČSR (1)

Ak si chceme pripomínať našu národnú kultúru a tradície, nesmieme vynechať činnosti, ktoré sú dnes miliardovým obchodom, ale vždy boli aj znakom zdatnosti národov a jednotlivcov. Šport je oddávna dôkazom toho, že každý národ má svoje rozličné talenty a tie ho môžu reprezentovať v šírom svete. Tak to bolo aj v slovenskom národe, hoci spočiatku to vyzeralo všelijako. Moderný šport na území Slovenska, kým bolo ešte súčasťou Rakúsko – Uhorska, sa začal etablovať v druhej polovici 19. storočia. Začiatky, vzhľadom na zlú hospodársku a sociálnu situáciu Slovákov, boli ťažké pre existenčné problémy. Postupne však vznikali športové i telovýchovné spolky a kluby aj na území bývalého Horného Uhorska, čo je už takmer sto rokov súčasné Slovensko.

 

Najstarší u nás je, dnes paradoxne menej populárny dostihový šport. Už v roku 1826 sa v bratislavskej Petržalke uskutočnili vôbec prvé moderné dostihy na území Rakúska – Uhorska a v roku 1839 vznikol Dostihový spolok ako organizátor dostihov.
V roku 1844 založil F. Martinengo v Bratislave prvú telocvičnú a šermiarsku školu v Uhorsku. Priekopníkom telesnej výchovy na Slovensku bol I. B. Zoch, učiteľ telesnej výchovy na slovenskom gymnáziu v Revúcej, autor prvej učebnice telesnej výchovy, ktorá vyšla v roku 1873.
Prvý moderný športový klub – Bratislavský veslársky klub – bol založený v roku 1862. O rok neskôr usporiadal prvé veslárske preteky v Uhorsku so štartom v Devíne.
Medzi športy s najstaršou tradíciou na Slovensku patria: atletika, šerm, korčuľovanie, tenis, veslovanie, cyklistika, kolky, box, plávanie, vtedajšia ťažká atletika, t.j. vzpieranie a zápasenie a začiatkom 20. storočia sa začal rozširovať aj futbal.
Najstarším atletickým podujatím na Slovensku boli preteky v Prešove, ktoré sa uskutočnili roku 1846. Ďalšie bežecké prekážkové preteky boli zorganizované v roku 1864 na dostihovej dráhe v Petržalke.
Zimné športy, osobitne lyžovanie sa rozvíjali v oblasti Vysokých Tatier. V roku 1900 sa uskutočnili na Štrbskom plese Majstrovstvá Európy v rýchlokorčuľovaní. V roku 1903 bola v Tatranskej Lomnici vybudovaná prvá sánkarská dráha. Prvé lyžiarske preteky sa konali v Tatranskej Polianke v roku 1911. Ľadový hokej sa na Slovensku objavil po prvej svetovej vojne v podobe bandy hokeja, najmä v Košiciach a v Bratislave.
Šport bol vo svojich začiatkoch na slovenskom území doménou bohatých. Preto aj talenty zo Slovenska odchádzali do bohatých budapeštianskych klubov. Viacerí z nich reprezentovali Uhorsko aj na olympijských hrách. Už na I. OH v roku 1896 v Aténach získal bronzovú medailu A. Szokol, rodák z Hronca pri Brezne, v behu na 100 metrov.
Najúspešnejším olympionikom toho obdobia bol plavec Z. Halmaj, rodák z Vysokej pri Morave, ktorý získal v drese Uhorska na OH 1900,1904 a 1908 dve zlaté, štyri strieborné a jednu bronzovú medailu.

V období rokov 1918 – 38, počas trvania prvej Česko-slovenskej republiky, vyvíjali na Slovensku športovú činnosť česko-slovenské, maďarské, nemecké, poľské a židovské organizácie. Československá obec športová vystupovala v úlohe ústrednej koordinačnej organizácie. Tá bola v roku 1928 pretransformovaná na Československý všešportový výbor. Slovensko v ňom ale nemalo osobitné zastúpenie, podobne ako v neskoršom Československom olympijskom výbore…