Spomienky nevymažeš a budúcnosť môžeš zmeniť.

Spomienky nevymažeš a budúcnosť môžeš zmeniť.

216. august je dňom pietnej spomienky na Andreja Hlinku, ktorý je jedným z otcov a buditeľov Slovenského národa. Národovec, politik a kňaz v jednej osobe človeka, ktorý sa postavil v ťažkej dobe minulého storočia za Slovenský ľud. Bol zakladateľom samostatnej strany pod názvom Slovenská ľudová strana, ktorá vystúpila s programom všeobecného a rovného volebného práva, zrušením liberálnych cirkevných zákonov, uskutočnenie národnostného zákona, boj proti úžere a vysťahovalectvu.

Hlinka bol výborný organizátor a rečník. Stal sa predsedom Slovenskej ľudovej strany (od roku 1925 Hlinkova slovenská ľudová strana), kde v medzivojnovom období ju volila väčšina voličov slovenskej národnosti. 24. mája 1918 na porade dvadsiatich piatich významných slovenských politikov v Martine prispel k rozhodnutiu aktivizovať sa pre česko-slovenskú orientáciu. Bol účastníkom a spoluzakladateľom Slovenskej národnej rady v Martine, ktorá sa vyslovila za vznik česko-slovenského štátu. Stal sa členom jej výkonného výboru. Hlinka bol v rokoch 1918 – 1938 poslancom v pražskej poslaneckej snemovni a v rokoch 1921 – 1938 predsedom jej parlamentného klubu. Dokázal čeliť vonkajším i vnútorným pokusom rozložiť stranu.

5Je vzorom aj pre súčasnosť vďaka jeho neoblomnosti a nebojácnosti. Otvorene sa postavil za práva Slovenského národa proti maďarizácii a útlaku Slovákov v Uhorsku aj za cenu straty osobnej slobody. Dal všetko svoje ja v prospech Slovenského národa a prerástol hranice bežného politika. Dokázal sa preniesť ponad všetky výzvy doby a vedel ich zvládnuť v prospech ľudu. Pre jeho utrpenie za slovenskú vec, autoritu v strane sa stal živým symbolom zápasu za práva Slovenského národa. Osobnosť Andreja Hlinku je príkladom, že bez ohľadu na okolnosti, človek musí nasledovať svoje svedomie a úprimné presvedčenie, a to niekedy aj za cenu, že bude perzekvovaný, a že za svoje presvedčenie v správnu vec a jej presadzovanie je trestaný. Bol mužom činov, nikdy sa nevzdával a zároveň dal všetkým jasný odkaz: „Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem! A keď vyjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa!“; „Budem pracovať vo dne v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské.“; „Sme si vedomí, že my a naši spolupracovníci ideme po slávnych a tŕnistých cestách Štúra, Radlinského, Moysesa, Mudroňa a Vajanského, a že my sme tí, ktorí vysoko držíme zástavu neuznanej slovenskej svojbytnosti a slovenskej politiky.“

12V Bratislava 16. augusta sme SPOLOČNE ZA SLOVENSKO položil veniec a zapálili sviečku na pamiatku Andreja Hlinku, kde sa niesli prejavy viacerých rečníkov s kultúrnym programom. Pri tejto príležitosti v bratislavskom Ružinove – v Parku Andreja Hlinku sme si pripomenuli 78. výročie smrti katolíckeho kňaza, národovca, politika, publicistu a prekladateľ, ktorému patrí česť a sláva. Pietnu spomienku zorganizovala Mestská časť Bratislava Ružinov v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Hlinku a Maticou slovenskou a zúčastnilo sa tam viacej predstaviteľov národných síl (občiansko-politická iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, Slovenská ľudová strana, Slovenské Hnutie Obrody, Slovenská národná jednota), množstvo vlastencov a národovcov v ktorých nevyhasne nikdy spomienka na nášho otca Slovenského národa.  Viac foto TU.

Andrej Hlinka je človek s veľkým „Č“, z ktorého by si mali aj dnešní politickí predstavitelia vziať príklad a začať konať v prospech Slovákov a Slovenského národa.

Pietna spomienka na Andreja Hlinku bude pokračovať v nedeľu 21. augusta 2016 v Ružomberku, ktorá začne o 10:00 hod svätou omšou vo farskom kostole na Námestí Andreja Hlinku. O 11:00 hod s úctou položíme vence, kvety a hostia prednesú príhovory priamo pred hrobkou Andreja Hlinku – pod kostolom sv. Ondreja.
Pozývame všetkých, ktorí majú srdce Slováka, aby prišli s nami sa pokloniť a dať úctu osobnosti slovenského národa „Andreja Hlinku“ v nedeľu do Ružomberka.

13681967_229518310781757_1317903990_o