Spomienka v Ivanke pri Dunaji na Milana Rastislava Štefánika.

Spomienka v Ivanke pri Dunaji na Milana Rastislava Štefánika.

4.mája uplynulo presne 98 rokov, čo tragicky zahynul slovenský astronóm, vedec, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik.

M.R. Štefánik sa výrazne zaslúžil o vznik medzivojnovej Československej republiky. Cieľavedome sa usiloval realizovať vznik spoločného československého štátu. M. R. Štefánik trval na československej jednote vzhľadom na vtedajšiu situáciu Slovákov v Uhorsku a na vojnové ciele veľmocí. Štefánik uvažoval o spojení Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, pričom každé z týchto území, teda i Slovensko, malo mať vlastný krajinský (zemský) snem.

Po príchode zo Sibíri sa Štefánik počas mierovej konferencie v Paríži v marci 1919 kriticky vyjadril o malom počte Slovákov vo vláde, ale aj o Pittsburskej dohode a niektorých Benešových krokoch v oblasti zahraničnej politiky.

Štefánikova životná cesta za slovenský národ sa skončila 4. mája 1919 tragickým pádom lietadla pri pristávaní na rodnom území súčasného Slovenska v Ivanke pri Dunaji, na mieste, kde tragicky zahynul M. R. Štefánik vrátane celej posádky. V roku 1923 bola vybudovaná na mieste tragédii a na pamiatku slovenskej osobnosti M.R. Štefánika symbolická mohyla.

Súčasná pietna spomienka bola záverečným bodom programu Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu – štefánikovských stopách Šamorín, Dunajská Lužná, Ivanka pri Dunaji. Pietnu spomienku pripravili miestny odbor  Matice slovenskej  v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji.Najväčšia zásluha Milana Rastislava Štefánika bola v tom, že presvedčil Západ a Východ, že sme jeden samostatný národ s vlastnou identitou, dejinami, koreňmi a fundamentom, ktorý musí byť akceptovaný ako bežný a rovnocenný partner; Štefánik je nielen tvorcom československej štátnosti, ale aj slovenskej autonomistickej myšlienky“ vyhlásil predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej v Dunajskej Lužnej Stanislav Bajaník.

Myšlienky našej slovenskej osobnosti – M.R.Štefánika: Veriť, milovať, pracovať. Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden. Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať. Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať. Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej. Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea  proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.