SPOLOČNE ZA SLOVENSKO – Spomienka na M.R. Štefánika na Bradle

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO – Spomienka na M.R. Štefánika na Bradle

Koalícia SPOLOČNE ZA SLOVENSKO a M. R. Štefánik je a bude naším vzorom ako posol mieru. Štefánikova mimoriadna inteligencia a zvláštne čaro jeho osobnosti prispeli k jeho rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrou a vedeckou spoločnosťou. Bol členom a neskôr predsedom akademického spolku Detvan. Vo svojich článkoch ostro vystupoval proti maďarizácii na Slovensku, ale kritizoval aj slovenských politických dejateľov pre pasivitu. Tu si začína v plnej miere uvedomovať potrebu úzkej česko-slovenskej spolupráce. My sme za zvrchovanosť Slovenska, avšak dobra spolupráca s Českou republikou je nám blízka.