SPOLOČNE ZA SLOVENSKO so spoločnosťou Ferdinanda Martinenga na sviatok sv. Floriána sme si pripomenuli osobnosť Ferdinanda Martinenga – zakladateľa a veliteľa v hodnosti kapitána prvého dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO so spoločnosťou Ferdinanda Martinenga na sviatok sv. Floriána sme si pripomenuli osobnosť Ferdinanda Martinenga – zakladateľa a veliteľa v hodnosti kapitána prvého dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave

4. mája v Bratislave na Ondrejskom cintoríne sa stretlo niekoľko Bratislavčanov a dobrovoľných príslušníkov hasičského zboru k spomienke a pamiatke osobnosti Ferdinanda Martinenga.

Na sviatok sv. Floriána slávime deň hasičov a záchranárov.

Malo kto dnes vie, že Ferdinad Martinengo v roku 1867 založil prvý zbor dobrovoľných hasičov. Už v roku 1863 inicioval spolu s budúcim starostom mesta Herichom Justim založenie telocvičného a hasičského spolku v Bratislave.O niekoľko rokov neskôr, po zhromaždení zakladateľov 30. 11. 1867, prípravný výbor predostrel ministerstvu vnútra vo Viedni nový návrh stanov. V polovici decembra 1867 ministerstvo Rakúsko-Uhorskej vlády schválilo stanovy a spolok mohol začať činnosť. Schválenie stanov spolku pod číslom 6613 z 15. 12. 1867 sa tradične pripomína ako vznik najstaršieho Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave. Za prítomnosti 369 zakladajúcich členov sa konalo 23. 2. 1868 na radnici ustanovujúce valné zhromaždenie spolku. Prvým veliteľom v hodnosti kapitána sa stal Ferdinand Martinengo.
Veľkú časť svojho života od polovice 19. storočia zasvätil spoločenskému rozvoju Bratislavy. Angažoval sa v zavádzaní telesnej výchovy do školského vyučovania. Sám vyučoval na Vyššej reálnej škole kráľovského slobodného mesta Bratislava taliančinu a gymnastiku. Založil aj Spolok na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva. Za túto prácu ho ocenil cisár František Jozef I. viacerými vyznamenaniami. Najvýznamnejšie z nich sú Zlatý záslužný kríž a Rytiersky rad.