„SLOVEXIT“ je stále aktuálnejší! Diktátorská nadvláda Bruselu a strach o potravinovú sebestačnosť Slovenska! Strata Slovenského vlastného územia cez poľnohospodársku pôdu!

„SLOVEXIT“ je stále aktuálnejší! Diktátorská nadvláda Bruselu a strach o potravinovú sebestačnosť Slovenska! Strata Slovenského vlastného územia cez poľnohospodársku pôdu!

s1Slovensko napĺňajú obavy obyvateľstva o stratu poľnohospodárskej pôdy a potravinovú sebestačnosť!  

Slováci sa pridávajú k podpore za vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie.

Zakladatelia „SLOVEXIT“ – občiansko-politická iniciatíva „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ v čase začínajúcich letných prázdnin začala zbierať podpisy na petíciu za zvolanie celospoločenského referenda v  dvoch otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika  zostala  členským štátom EÚ? (ÁNO  alebo  NIE)
  2.  Súhlasíte s tým, aby právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky? (ÁNO  alebo  NIE)

Spúšťačom SLOVEXITU je strata zvrchovanosti Slovenska vrátane kultúrnej identity, odklon od tradičných hodnôt jednotlivých členských štátov EÚ a stále silnejúci, pritvrdzujúci diktát Bruselu, ktorý svojou politikou likviduje potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť samotných občanov Slovenskej republiky.

Brusel zbavuje jednotlivé vlády členských štátov k samostatnému riadeniu štátu (volených zástupcov do svojich národných parlamentov), aby volení zástupcovia mohli sami rozhodovať o medzinárodnej spolupráci so štátmi (nečlenské štáty EÚ), ako aj bezprostrednými zásahmi do vnútroštátnej politiky  (hospodárskej, sociálnej, ekonomicko-daňovej, bezpečnostnej – imigračnej politiky a iné). Zavádzanie kvót, euro-byrokracia a samotný diktát Bruselu funguje prostredníctvom nariadení, smerníc, odporúčaní a rozhodnutí, ktoré oslabuje Slovensko nielen v raste ekonomiky, ale aj v znižovania životnej úrovne obyvateľstva. Dnešné Slovensko je od vstupu do Európskej únie  rozbité aj v názoroch čo je pre občanov Slovenska lepšie a to či zostať a integrovať sa naďalej v Európskej únii, alebo sa postaviť  na vlastné nohy a byť samo sebou.

Eurofili sú zväčša tí čo vidia možnosť čerpania euro-fondov, cestovanie za prácou po štátoch EÚ, alebo jednotnú menu EURO a najmä tí, ktorí poberajú výhody z týchto možností. Na druhej strane stojí väčšina ľudí, ktorí takéto výhody nemajú, nakoľko je dosť jednoznačné, že eurofondy čerpá len úzka skupina podnikateľov napojená na politické vedenie štátu, prípadne ich rodiny a zamestnanci, priatelia – sponzori, ktorí si nevedia predstaviť dosiahnuť hospodárske výnosy bez podpory od tretích osôb alebo si skôr môžeme aj povedať, že ide o účelovú destabilizáciu nerovnej hospodárskej súťaže na Slovensku, ale aj v Európe riadenou Bruselom a to najmä pre ľahšiu okupáciu Slovenského územia.

s7Dnes  je vidieť veľký rozdiel v destabilizácii vnútorného hospodárstva v nemravnostnej a nerovnej súťaži medzi tými podnikateľmi, ktorí musia hľadať spôsob znižovania nákladov (napr. nízke mzdy zamestnancov, mať menší počet zamestnancov), aby mohli konkurovať tým, ktorí v korupčnom poberaní euro-fondov získavajú výhody oproti väčšine podnikateľských subjektov. Ak sme spomenuli znižovanie počtu zamestnancov tak práve tento dôvod  donucuje ďalších občanov Slovenskej republiky, aby išli za prácou do zahraničia z prozaických dôvodov postaviť sa na vlastné nohy alebo zabezpečiť obživu pre svoje rodiny. Práve títo ľudia si neuvedomujú, že práve Európska únia ich oddelila od svojich rodín.

Dnes cestovatelia za prácou, ktorí sa prikláňajú k eurofilii  majú zatienený zrak, vyššími príjmami v cudzine ako aj väčšiu príležitosť získania práce za slušnejšiu mzdu čo sa im nedá vyčítať, avšak treba im otvoriť oči, že by mali aj oni zabojovať za lepšie zvrchované Slovensko a vyváženú ekonomiku bez nerovnej súťaže. Práve po odstránení nerovnej súťaže nielen eurofondami a regionálnych rozdielov, budú môcť hrdo pracovať Slováci doma pre Slovenské hospodárstvo a večer  byť zo svojimi rodinami. Slovenská ekonomika a hospodárstvo síce závisí od exportu tovarov a služieb a tie je možné skôr dosiahnuť, ak sa nám rozviažu ruky a budeme môcť exportovať kvalitné potraviny, suroviny a výrobky bez kvót do zahraničia bez diktátu Bruselu.

Taktiež sme toho názoru, že daň ktorú strácame za pracujúcich Slovákov v zahraničí, ale aj umelo znižované dane nadnárodných koncernov pôsobiacich na Slovensku by mali zostať na Slovensku. Práve akumuláciou štátneho príjmu z týchto stratených daní by sa mohla v budúcnosti znížiť súčasná (daň zo mzdy a odvody), ale aj  daň zo zisku Slovenských podnikateľov čím by sa Slovensko dostalo z okov hospodárskej recesie, ktorá síce v makroekonómmi nie je tak viditeľná, ale v mikroekonómii rodinných rozpočtov je badateľná čoraz viac!

s3Slováci si doma môžu za svoje príjmy čoraz menej kúpiť na svoju obživu. Jedinou záchranou Slovenska je znížiť dane a odvody, zvýšiť domácu produkciu v kvalitných produktoch a tým zvýšiť príjmy obyvateľstva čo prinesie zvýšenie životnej úrovne Slovenských občanov. Treba si uvedomiť, že ak takmer 10% vzdelaných Slovákov pracuje v zahraničí alebo odišli celé rodiny žiť za lepším životom zo Slovenska. Nevyčítame im to, lebo asi v dnešnej dobe nemohli konať inak. Tento vývoj priniesla nezodpovedná vnútroštátna  ako aj európska politika, kde Slovensko stráca nemalé finančné prostriedky za  ich hodnotu vzdelania, na ktoré sa skladáme všetci z našich daní čo zostávajú pracovať doma už tak za najnižšie mzdy z pomedzi členských štátov EÚ. Všetci svojimi daňami prispievame na vzdelanie Slovákov a títo vzdelaní ľudia idú mnohokrát pracovať  na ponižujúce pracovné miesta smerom do západnej časti únie. Ak táto tendencia bude rásť, Slovenska politika bude  stále zvyšovať svoje poplatky (dane) a tí čo sú doma budú stále chudobnejší. Tento výpočet sa nedá ukončiť len migráciou za prácou do zahraničia, ale  samotné trieštenie obyvateľstva a jeho rozdeľovanie sa prehlbuje  stále aj pribúdajúcou chudobou (väčšina) a veľmi bohatých (menšina) Slovákov, kde sa absolútne vytráca stredná vrstva obyvateľstva.  Jediná cesta je zbaviť sa okov  tejto tendencie a postaviť sa na vlastné nohy doma na Slovensku a začať budovať Slovensku republiky na svojich základoch a nie Bruselskom diktáte euroúradníkov, ktorí majú podiel na migrácii Slovákov za prácou  do iných štátov.

s5Je čas opustiť tento dlhodobo pripravovaný stav Bruselom!

Veľa ľudí samozrejme opäť neuverí, že za tento stav môže Brusel a Európska únia. Určite Brusel môže za súčasný stav a uvedieme spomedzi množstva prípadov pre teraz jeden z aktuálnych plánov, ktorý bol dlhodobo plánovaný práve destabilizáciou trhu cez eurofondy a kvótovú politiku. V pláne pripravovanej destabilizácie trhu zaviedol vývozné kvóty a eurofondy v poľnohospodárskej výrobe a tým položil Slovenské poľnohospodárstvo na lopatky. Rozdielne kvóty pre vývoz produktov v potravinovej surovine, ale aj živočíšnej produkcii vytvoril  nepomerne rozdiely  pre výrobu a predaj farmárov  v jednotlivých členských štátov EÚ, kde Slovensko zaostáva za ostatnými členským štátmi a ruinuje sa potravinová sebestačnosť. Taktiež nepomerné rozdiely vznikli aj v dotáciách cez takzvané eurofondy do poľnohospodárstva.  Stačí si pripomenúť len mliekarov, ktorí avizovali v minulom roku (2015), keď začali vylievať Slovenské mlieko do kanála.

mliekari2„Náš trh zaplavujú podľa mliekarov lacnejšie výrobky zo zahraničia. „Zatiaľ nám západní farmári nepredložili, že by to vedeli lepšie. Zúčastňujeme sa na kongresoch a tvrdia, že výrobná cena je okolo 40 centov na liter. Ak to platí, tak by mala byť cena dovážaných výrobkov vyššia, ako je v súčasnosti,“ myslí si Alexander Pastorek, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory. Problém je hlavne v rozdielnych dotáciách v štátoch Európskej únie. „Ak zoberieme balík na farmy podobnej veľkosti ako u nás, tak napríklad vo Francúzsku je to minimálne o 30 percent viac. Kým naši poľnohospodári dostanú na jeden hektár 200 eur, v Holandsku a Dánsku sa tieto čiastky blížia k 400 eurám,“ dopĺňa. Odlišná je aj dotácia na dojnicu. Maďari vraj dostávajú na rok o sto eur na kravu viac ako Slováci. Aj vďaka tomu môžu mlieko a výrobky z neho ponúkať lacnejšie. A teraz dokonca bez obmedzení, keďže pred pár dňami skončili v únii kvóty na mlieko.“ Ideál podľa úradníka: „Nad celou dotačnou politikou krúti hlavou aj ekonomický analytik Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS. „Spoločná poľnohospodárska politika je jedným z veľkých bôľov Európskej únie. Dotácie spôsobia len to, že poľnohospodári nebudú reagovať na potreby spotrebiteľov, ale budú vyrábať podľa ideálu bruselského úradníka,“ vysvetľuje Vlachynský. „Je ťažké súťažiť na jednotnom trhu, ak nie sú jednotné pravidlá,“ dodáva aj Pastorek z poľnohospodárskej komory. Dotácie teda deformujú trh a miesto toho, aby pomohli slabším, ako napríklad našim mliekarom, ešte im život poriadne sťažujú. Riešením by podľa Vlachynského mohlo byť napríklad to, keby začali tlačiť na vládu, aby v Bruseli presadzovala zrušenie dotačnej politiky alebo zákaz vývozu dotovaných potravín. S tým súhlasí aj Zsolt Simon. „Plošné zrušenie dotácií by pomohlo. Ak by žiadna krajina, ale ani z vlastného, nedotovala farmárov,“ prízvukuje. Niektorí členovia únie totiž k európskym dotáciám vyplácajú producentom aj národné bonusy. Zakázať dovoz je podľa neho možné aj teraz, krajina však na to musí mať dostatočné dôvody, a ochranný zákaz môže trvať iba pol roka.“ (Zdroj:http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/slovenski-mliekari-stazuju-dotacie-z-unie-nam-nepomahaju.html)

s6Práve politika Bruselu vo výrobnej a odpytovanej produkcie v poľnohospodárstve pripravila a pripravuje Slovákov doma o množstvo práce z poľnohospodárskej a živočíšnej výroby. Celý tento plán však je väčší ako si bežný človek môže predstaviť. Bol postavený na získanie poľnohospodárskej pôdy pre svojich sponzorov (oligarchov), aby za lacnú cenu mohli skúpiť pôdu v bývalých postsocialistických štátoch  a teda aj Slovenskú pôdu.

  1. mája 2016 Európska komisia (EK) v rámci pravidelného mesačného balíka oznámení o porušení európskej legislatívy oficiálne v podobe odôvodneného stanoviska vyzvala Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby zmenili právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy. Dôvodom je porušovanie voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Slováci už nemôžu chrániť svoju pôdu pred cudzincami. Po tom, čo nám hrozila žaloba na Európskom súde, ministerstvo pôdohospodárstva ustúpilo Bruselu a zmení zákon, ktorý obmedzoval predaj slovenskej pôdy zahraničnému vlastníkovi. V roku 2003 dostali Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko prechodnú lehotu, aby svoju legislatívu o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy zosúladili s právnymi predpismi únie. Menované štáty však podmienku nesplnili a svoju pôdu si aj naďalej chránili. Brusel však pritvrdil a voči členským štátom začala Komisia disciplinárne konanie. Po zopakovaní podmienky došlo k vyhrážkam o postúpení prípadov Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu. Brusel však svoju vyhrážku naplnil voči Maďarsku, ktoré prijalo podmienku úplného zákazu nadobúdania pôdy právnickými osobami a povinnosť kupujúceho, aby sám obrábal pôdu. Európska komisia tak v polovici júna podala na Maďarsko žalobu. Slovensko sa rozhodlo požiadavke Komisie vyhovieť s odôvodnením predísť podobnému osudu našich južných susedov.

Ešte nie je neskoro, zákon je v legislatívnom procese v NR SR a bude prechádzať ešte vládou SR a prezidentom SR. Len mienkotvorné masmédiá si už “zgustli” na správe, že “sme boj o pôdu prehrali”, keďže Brusel pôvodný zákon z dielne ministra Jahnátka z minulej vlády vrátil “na prepracovanie a zharmonizovanie s európskou legislatívou”

grafyUž aj Slovákom začína svitať, že Európska únia nie je to vysnívané cestovanie bez hraníc, ale ide o naše životy a našu budúcnosť a postupne sa zapájajú do petície „SLOVEXIT“ Ľudia k nám posielajú vypísané petičné hárky za zvolanie celospoločenského referenda „SLOVEXIT“. Množstvo 350 tisíc podpisov v čase letných prázdnin a dovoleniek nie je ľahké bez mediálnej podpory. Fakty  o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie a proti jej diktátu dnes ukazujú, že:

  • Na prvú otázku odpovedalo 67% respondentov za vystúpenie z EÚ.
  • Na druhú otázku  odpovedalo 86% respondentov proti diktátu Bruselu.

Táto vzorka je síce zaokrúhlene 1 % z požadovaných petičných podpisov k zvolanie referenda, ale veríme, že bude stále rásť a bude sa stále viac a viac ľudí pripájať k petícii a budete zasielať  podpísané petičné hárky, aby sa ľudia mohli sami slobodne rozhodnúť akou cestou sa Slovensko vyberie. Či zostaneme len vazalskou krajinou Bruselu alebo sa postavíme na vlastné nohy!

balicek-pavlovceVeď si stačí len pospomínať na priebeh rokov, keď Slovensko bolo sebestačné v oblasti agrokomplexu s orientáciou na export za existencie Československa. Dnes obe krajiny alebo samostatné štáty vstupom do EÚ už nemajú zabezpečenú potravinovú sebestačnosť.

Ceny a produkcia svetových trhov sa kruto podpisujú pod výživu nášho obyvateľstva.  V tomto kontexte je skôr na plač úsilie vlády, ktorá pokračuje v úsilí predchádzajúcej vlády M.Dzurindu a potom I. Radičovej, rozdávať „potravinové balíčky“ chudobným. Tým  aj Ficova vláda iba priznáva bezmocnosť a chudobu Slovenska naproti tomu ak máme hovoriť o vyspelej a bohatej  Európskej únii. Slovensko sa zaraďuje do chudoby na potraviny a produkciu.   Média informujú že Slovensko po dvoch rokoch opäť dostane potravinovú pomoc. Bude stáť 65-miliónov eur. Rozdávanie múky či cestovín najchudobnejším však poslednýkrát vyvolali poriadny chaos. Zlyhala distribúcia a mnohí ľudia v núdzi sa k potravinám vôbec nedostali. Na základe dnes dostupných údajov ide o približne 53-tisíc rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi, 11-tisíc starobných dôchodcov, ako aj o ďalšie tisíce osôb, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a podobne.  (Zdroj:http://www.tvnoviny.sk/domace/1769785_potravinove-balicky-su-spat.-pozrite-sa-co-dostanete-a-kto-ma-na-ne-narok)

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOAk ani tieto údaje a argumenty  eurofilom nestačia, tak potom  Slovensko a občania Európskeho dúhového sveta, ako keby sa už vyrovnali s tým, že budeme potravinovou žumpou Európy, kde sa chudobe budú zhadzovať potravinové balíčky ako kompenzácia za zničené a rozpadnuté národné hospodárstvo.

Veríme, že všetci ktorým ešte na Slovensku a Slovenských občanoch záleží budú nielen zdieľať tento článok, ale sa pridajú k petícii a budú posielať podpísané petičné hárky na zvolanie celoslovenského referenda  „SLOVEXIT“. Aj tu ste mohli vidieť, že naša vláda vzdala ochrannú ruku nad Slovenským občanom a opäť podľahla Bruselskému diktátu!

Tu si môžete stiahnuť petičné hárky “SLOVEXIT”

ANKETA/HLASOVANIE

anketa