Slovenský štát od svojho vzniku vytváral nové inštitúcie