Slovensko leží na rovnakom území, no bolo vždy v inom štátnom útvare. (1)

Slovensko leží na rovnakom území, no bolo vždy v inom štátnom útvare. (1)

V novembri 1916 zomrel cisár František Jozef I. Mal osemdesiatšesť rokov. Cisár sa narodil ako dedič trónu v roku 1830, keď sa Európa už takmer spamätala z napoleonských vojen, ktoré naznačili, čoho je ľudstvo schopné v seba zničujúcich vražedných salvách agresivity v mene takzvaného pokroku. Cisár zažil a prežil mnohé vojny, povedzme lokálne, aby sa dožil tej prvej najstrašnejšej (po nej už boli všetky iba strašnejšie), ktorú sám neprežil. Jednotlivec sa kedysi mohol stať predstaviteľom štátu s miliónmi ľudí rôznych národov, lebo sa narodil v paláci a bol korunovaný. Človek, ktorý sa narodil nie v paláci, ale skôr v hladovej doline niekoľko rokov po smrti bývalého vladára, mohol sa stať pri dostatočnej dlhovekosti aj občanom nášho samostatného štátu, ktorý vznikol sedemdesiatpäť rokov po rozpade mocnosti, ktorej kedysi vládol cisár. Monarcha sa narodil, žil, vládol a zomrel v jednom štátnom útvare s jedným politickým systémom, hoci s meniacim sa názvom a územím.

Mnohí pamätníci, z ktorých už žije iba niekoľko storočných ľudí aj na Slovensku, sa narodili v jednom štáte zvanom monarchia, ale žili v rámci toho istého územia až v ôsmich štátnych útvaroch s viacerými systémami. Pre istotu si ich vymenujme aj s prívlastkami, ktoré nenájdeme v oficiálnych učebniciach dejepisu. Najprv to bola prvá Československá republika (1918 až 1938), kapitalisticko – demokratická. Potom epizódne šesťmesačné  Česko – Slovensko 1938 – 1939. Vznikla prvá Slovenská republika (1939 až 1945), napriek účinkovaniu troch politických strán počas 2. svetovej vojny, označovaná za autoritatívny štát. Nasledovala druhá ČSR tzv. ľudovo- demokratická (1945 až 1948), ktorú zničila benešovská zbabelosť pred rodiacim sa komunistickým pučom, hoci na Slovensku voľby v roku 1946 vyhrala Demokratická strana na rozdiel od Česka, kde zvíťazili Gottwaldovi stalinisti. Komunistická totalita mala tiež viaceré fázy, z hľadiska štátneho zriadenia od roku 1948 do roku 1960 sa volal spoločný štát ešte stále Československá republika. Po prijatí tzv. socialistickej ústavy komunisti premenovali štátny útvar na Československú socialistickú republiku a tá trvala ešte aj po novembrovom prevrate 1989 do tzv. pomlčkovej vojny a premenovania na Českú a Slovenskú federatívnu republiku, ktorá nemala dlhé trvanie. Od januára 1993 vznikli dva samostatné štáty.

O dva roky, keď bude storočnica vzniku prvej ČSR, iste nebude núdza o mnohé aktivity s tým súvisiace. Dokážeme však v roku 2018 aj skutočne dôstojne osláviť najmä štvrťstoročie vzniku súčasnej Slovenskej republiky tak, aby raz v budúcnosti nemusel niekto podobne ako my teraz pripomenúť, že na tomto území aj taká existovala? Lebo kauzálne súvislosti dejín, ktoré treba neustále pripomínať, majú byť poučné najmä pre budúce generácie…