Slovensko leží na rovnakom území, no bolo vždy v inom štátnom útvare.(2)