Sloboda prejavu je v ohrození!

Sloboda prejavu je v ohrození!

Na Slovensku je sloboda prejavu v súčasnosti ohrozená viac, než bola kedykoľvek predtým. Dokonca ani boľševická totalita si nedovolila to, čo si dovoľuje voči vlastným občanom súčasná vládna garnitúra.

Slovenská vláda totiž v rámci boja proti tzv “hybridným hrozbám” chce aktívnejšie bojovať “proti šíreniu propagandy v konšpiračných médiách a weboch.” Rezort vnútra dokonca vyhlásil za „hrozbu“ už aj spochybňovanie členstva Slovenska v Európskej únii a tiež spochybňovanie zahranično-politickej orientácie štátu. Toto je tak podobné fašizmu, komunizmu a iným totalitám, že už viac dôkazov o porušovaní a potláčaní slobody prejavu zo strany štátu ani netreba… Ministerstvo vnútra považuje túto “propagandu” za vážnu hrozbu, ktorá pri dlhodobom pôsobení dokáže privodiť zmeny nálad a názorov v cieľovej populácii. Tie sa potom podľa rezortu môžu prejaviť napríklad aj zmenou na politickej úrovni,” povedal hovorca Petar Lazarov. To znamená, že súčasná moc sleduje „nálady obyvateľstva“ a už sa chce zabetónovať pri korytách naveky?!

Ústava Slovenskej republiky uzákoňuje v článku 26 (1), že:  “Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. (3) Cenzúra sa zakazuje.”

Toto však štátne orgány SR v súčasnosti akoby nerešpektovali. Ak konajú proti slobode prejavu vlastných občanov, konajú protiústavne. Každý občan má právo v rámci občianskej sebaobrany priamo sa obrátiť na Generálnu prokuratúru, ale aj na Ústavný súd…

Avizované kroky ministerstva vnútra kritizuje Asociácia nezávislých médií a dôrazne apeluje na Ministerstvo vnútra SR ako aj na všetkých ústavných činiteľov, politikov a mimovládne organizácie v súvislosti s ďalším nátlakom na občanov Slovenskej republiky.

„Sme zásadne proti akýmkoľvek prejavom obmedzujúcim slobodu slova a prejavu ukotveným v Ústave. Obávame sa, že aktuálne stanovisko ministerstva vnútra nás vracia do čias brutálnej totality s obmedzovaním slobody slova a prejavu… Takéto prejavy s ambíciou hrubého zasahovania do slobody slova a prejavu vnímame s veľkým znepokojením ako zásadnú prekážku slobodnej spoločnosti vyznávajúcej pluralitu názorov. Vyzývame slovenskú verejnosť, aby sa veľmi jednoznačne postavila na obranu svojich základných ľudských práv ukotvených v Ústave, ktorá sa v tomto období stáva predmetom politických sporov a deštrukčných síl,“ uvádza okrem iného vo svojom stanovisku Asociácia nezávislých médií.