Sloboda prejavu a extrémizmus naberá nové kontúry.

Sloboda prejavu a extrémizmus naberá nové kontúry.

Najvyšší súd SR na základe podania dovolania obvineným Rudolf Steigauf, zrušil rozsudky trestného – Okresného súdu Revúca a Krajského súdu Banská Bystrica a vrátil vec na prvoinštančný  Okresný súd v Revúcej.

Jeden z prvých slovenských občanov Rudolf Steigauf bol odsúdený za svoj prejav (názor) na Facebooku. Navrhoval na svojom osobnom profile zmenu zákonov v oblasti hospodársko-sociálnej problematiky a volebného práva. Na svojom osobnom profile povedal svoj osobný názor na konkrétne spoločenské problémy, ktoré pomenoval podľa vlastného názoru priamo a bezprostredne tak, ako to on sám cíti. Jeho bezprostrednou myšlienkou bolo navrhnúť zmenu zákonov na dlhodobo neriešenie problémov na Slovensku.

Niektoré média, ako „Denník N“ to vnímali explicitne „Extrémistu odsúdili za rasistické reči na Facebooku na dvojročnú podmienku“ TU  a informoval, že Rudolf Steigauf bol „ právoplatne odsúdený za podnecovanie k obmedzovaniu práv, k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a hanobenie národa, rasy a presvedčenia na internete. Najprv dostal štyridsať mesiacov natvrdo, teraz odvolací súd zmiernil rozsudok na dva roky podmienečne. Steigauf musí rozmýšľať minimálne päť rokov nad tým, čo zverejní na Facebooku.“

Najvyšší súd SR 1. marca 2018 o 11 hodine, verejne vyhlásil rozhodnutie, ktorým na základe podaného dovolania proti rozsudku  Krajského súdu Banská Bystrica  z 1 februára 2017,   zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu Banská Bystrica a zrušil aj rozhodnutie Okresného súdu Revúca a vrátil vec na ďalšie konanie (dokazovanie).

Pôvodne  Okresný súd v Revúca vo svojom rozsudku uviedol, že „Slobodu prejavu“ je možné obmedziť trestným zákonom, a tak podľa trestného zákona ho odsúdil na nepodmienečný trest odňatia slobody na 40 mesiacov. Odvolací súd v Banskej Bystrici  rozsudok prvostupňového súdu z  Revúcej síce zrušil, avšak napriek tomu obvineného nezbavil viny, ale uložil mu trest odňatia slobody na dva roky s odkladom na päť rokov. Po dnešku už tento trest pre Rudolfa Steigaufa neplatí.

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO veríme, že sloboda prejavu neskončí opäť trestnoprávnymi postihmi občanov SR za ich názor a demokratická spoločnosť si bude vážiť slobody, ktoré nám garantuje Ústava SR a Dohovor o ľudských právach.  

Súvisiace články a videa:

HLAVNE SPRÁVY – Rudolf Steigauf odsúdený na 40 mesiacov nepodmienečne za vyjadrenia na facebooku

Hlavné správy sa opýtali na názor právnika Romana Ruhiga k rozsudku 40 mesiacov nepodmienečne pre Rudolfa Steigaufa viackrát nazvaného Rudolfom Schusterom

Prvý trestnoprávny precedens trestania slobody prejavu uzrel svetlo aj na Slovensku. Sloboda prejavu je extrémizmus!

Sú dnes bežní občania Slovenska slobodní a rovní v právach?

Rovní a rovnejší!? Sloboda prejavu je Extrémizmus!?