Schizofrénia ako vyšitá – Danko v Rusku, Gajdoš v „banku“

Schizofrénia ako vyšitá – Danko v Rusku, Gajdoš v „banku“

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko v stredu popoludní vystúpil s prejavom v pléne Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (FZ RF). Ide o historický okamih, keďže doteraz na pôde Štátnej dumy nevystúpil žiaden zo slovenských politikov. Táto iniciatíva vzišla zo strany predsedu Štátnej dumy FZ RF  Vjačeslava Viktoroviča Volodina na bilaterálnom rokovaní v Moskve.  Danko vo svojom prejave  spomenul návrhy  na vytvorenie spoločnej komisie, ktorej úlohou bude prehlbovanie hospodárskych vzťahov medzi našimi krajinami alebo nové možnosti pre našich študentov či posilnenie výučby ruského jazyka na našich školách.

Neprešlo ani pár hodín po návšteve Ruskej štátnej dumy a predseda NRSR si vyslúžil kritiku zo všetkých strán.  

 „Myslím si, že tam vôbec nemal hovoriť, ani taká návšteva sa nemala uskutočniť. Neviem o žiadnej inej delegácii z EÚ, ktorá by navštívila Dumu po anexii Krymu,” povedal František Šebej.  „Pravdepodobne zle vyhodnotil, čo to zahranično-politicky znamená,” podotkol.

Minister obrany Peter Gajdoš nominant SNS síce nespustil kritiku na svojho predsedu SNS, ktorý ho dosadil do stoličky ministra, ale svojimi činmi dal jasne najavo, že nesúhlasí s predsedom strany SNS.   Na Ministerstve obrany 24.11.2017  prijal minister obrany Paula Savereuxa riaditeľa  odboru plánovania obrany, obrannej politiky a plánovania v ústredí NATO.  Cieľom stretnutia  bolo zhodnotiť existujúce, ako aj plánované spôsobilosti Slovenskej republiky, medzinárodné príspevky a zapojenie sa do medzinárodných aktivít. Samotné hodnotenie nadväzuje na proces pridelenia a schválenia cieľov spôsobilostí. Takýmto záväzkom je pre Slovenskú republiku napr. dosiahnutie plnej operačnej pripravenosti mechanizovanej brigády. NATO rokovaním, aké sa v týchto dňoch koná na Slovensku získa informáciu o reálnej schopnosti Aliancie plniť svoje úlohy v kontexte Strategickej koncepcie NATO a tiež komplexný obraz o spôsobilostiach a plnení obranných plánov spojencov.

Už predtým však minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) predstavil aj tri strategické dokumenty z dielne rezortu. Obrannú stratégiu, ktorá nadväzuje na Bezpečnostnú stratégiu z dielne ministerstva zahraničných vecí, Vojenskú stratégiu a Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR pod záštitou NATO s výhľadom do roku 2030.

„Uvedené dokumenty sú v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zároveň sme ich predložili a prediskutovali sme ich s 35 mimovládnymi organizáciami vrátane expertov, odborníkov a analytikov na obranu a bezpečnosť,“ povedal Gajdoš.

Podobne ako Bezpečnostnú, tak aj Obrannú stratégiu aktualizujú po 12 rokoch. „Čo sa týka Obrannej stratégie, sú tam zásady budovania systému obrany SR, kde je položený jednoznačný dôraz na zabezpečenie vlastnej obrany, ale zároveň na splnenie záväzkov SR voči NATO a EÚ z hľadiska zaistenia kolektívnej obrany,“ informoval Gajdoš.

Vojenská stratégia hovorí o zásadách a princípoch budovania a rozvoja Ozbrojených síl a zároveň hovorí o plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a rozvoja spôsobilosti na zabezpečenie obrany SR a bezpečnosti občanov. Ako Gajdoš pokračoval, Dlhodobý plán rozvoja Ozbrojených síl je v podstate historickým dokumentom, keďže ho vypracovali za 25 rokov po prvýkrát.

V Obrannej stratégii sa píše, že Slovensko zvýši pripravenosť ozbrojených síl, ktoré tvoria hlavné obranné kapacity Slovenskej republiky. Slovensko sa v Obrannej stratégii chce zaviazať k „modernizácii, výmene a zavedeniu novej výzbroje a techniky, najmä modernej a technologicky vyspelej, vrátane ťažkej výzbroje a techniky a tvorby zásob materiálu v súlade so štandardami NATO na vedenie bojovej činnosti proti moderne vyzbrojenému protivníkovi“.

V materiáli sa priznáva dlhodobé zdrojové poddimenzovanie tvorby a rozvoja kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a prípravy a udržiavania podpory obrany štátu. „Dlhodobý nedostatok zdrojov viedol k postupnému znižovaniu obranyschopnosti Slovenskej republiky,“ zdôrazňuje sa v materiáli.

Minister Gajdoš sa  opätovne vyjadril aj k stíhačkám. Potvrdil, že okrem Švédov a Američanov rokujú aj s inými výrobcami. Takisto priznal, že si od Rusov dali vypracovať ponuku na Migy, ale trvá na tom, že „nákup stíhacích lietadiel produkcie MiG je vylúčený“. Naše riešenie bude jednoznačne proeurópske a proatlantické, dodal.

Pán Danko ide do Moskvy za pekného, svojho nominanta Gajdoša tu nechá za hlupáka, alebo ? 

Nie je to schizofrénia obrany vlasti?!… 

Nie je to rozpoltenosť  zahraničnej politiky?

Teraz kupujete za naše peniaze, respektíve zadlžujete naše generácie  nákupom zbrojných systémov , ktoré nás neochránia ?! 

Ne/Súdržnosť  SNS  si nechajte pre seba, a začnite konať v prospech Slovenska !!!