Rok ThDr. Jozefa Tisu

Rok ThDr. Jozefa Tisu

V roku 2017 má dve okrúhle výročia prvý slovenský prezident Mons. ThDr. Jozef Tiso.  Uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a 70 rokov od popravy – justičnej vraždy prvého slovenského prezidenta.  V súvislosti s tým sa zástupcovia ôsmich občianskych združení rozhodli vyhlásiť rok 2017 za rok ThDr. Jozefa Tisu.

V slávnostnej deklarácii občianski aktivisti pripomínajú, že rok 2017 spája aj s výročím inej významnej udalosti našich dejín – vyhlásením zvrchovanosti Slovenska v roku 1992 a následnou obnovou slovenskej štátnosti. Súčasne so zármutkom konštatujú, že po štvrťstoročí existencie druhej Slovenskej republiky táto „svoju politickú i ekonomickú suverenitu ´zásluhou´ ponovembrových garnitúr dávno stratila a klesla na nesvojprávnu úroveň“.  Ďalej pripomínajú, že  „ruka v ruke s ekonomickou kolonizáciou národov išla vždy kolonizácia ideologická“ a „predpokladom trvalého ovládnutia národa je zamlčovanie či kriminalizácia jeho vlastnej histórie, znevažovanie osobností, ktoré sa snažili o jeho nezávislosť či pozdvihnutie“.

Príkladom nekompromisnej obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov je podľa aktivistov práve osoba ThDr. Jozefa Tisu v idey „cudzie nechceme, svoje si nedáme“. V tomto duchu vyhlásili rok 2017 za Rok Dr. Jozefa Tisu a oznámili uskutočnenie sprievodných podujatí.

Na záver deklarácie vyzývajú Slovákov a Slovenky, „aby sa stupňujúcou americko-bruselskou diktatúrou nenechali zastrašiť, nepodľahli jej a urobili všetko pre zachovanie dôstojnej existencie nášho štátu, národa, jeho slobody, tradícií a duchovných hodnôt“.

Pri tejto príležitosti vyhlásenia roku  ThDr. Jozefa Tisu, Národné noviny v štvrtej časti „Čo predchádzalo vzniku a vznik Prvej Slovenskej republiky“ pripravili diskusiu s historikmi Martin Laco, Ivan Mrva a právnikom Roman Ruhig  aj na tému čo predchádzalo tragédii v ktorej  sme si, ako  jediný národ popravil svojho Prvého prezidenta.