Rok 2018 pred dverami aj v oblasti kultúry

Rok 2018 pred dverami aj v oblasti kultúry

Čo náš čaká v budúcom roku v politike a ekonomike, to si môžeme len predstavovať. Rezort kultúry však má už jasné predstavy a súvisia s výročiami, ale aj s médiami a menšinami. Rok 2018 je v znamení troch výročí, ktoré predovšetkým súvisia s našou štátnosťou, a to je 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, 100. výročie vzniku Československa a 50. výročie augustových udalostí z roku 1968, povedal minister kultúry Marek Maďarič.

Dlhodobo a aj v spolupráci s Českou republikou sa pripravujú oslavy stého výročia vzniku Československej republiky (ČSR) a jedným z najväčších podujatí bude veľká výstava, ktorú pripravujú spoločne Slovenské národné múzeu (SNM) v Bratislave a Národné múzeum v Prahe.

Výstavu by mali najskôr na jar otvoriť v Bratislave a následne na jeseň v Prahe, avizuje nadchádzajúce oslavy jubilea Čechov a Slovákov minister kultúry. Okrem toho sa pripravujú centrálne oslavy, 28. októbra v Prahe a následne 30. októbra na Slovensku ako pripomienka výročia Martinskej deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu.

„Takisto všetky naše inštitúcie majú prispieť k pripomínaniu si týchto výročí svojou bežnou činnosťou,“ doplnil Maďarič s tým, že všetkým výročiam budú venované najrôznejšie kultúrne i kultúrno-vzdelávacie podujatia, ako výstavy, koncerty, súťaže a ďalšie.

Okrem symbolicko-oslavnej časti čaká v roku 2018 ministerstvo kultúry aj viacero pracovných úloh. V legislatíve sa rezort sústredí na reálne rozbehnutie prác na novom zákone o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorý nahradí zákon o vysielaní a retransmisii.

Táto nová právna úprava úzko súvisí s očakávanou novou európskou smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách, ako aj so snahou riešiť problematiku transparentnosti vlastníctva médií a ich krížového vlastníctva.

„Potvrdzuje sa prax presúvania vlastníctva médií do rúk finančných skupín a trochu ma vyrušuje a znepokojuje takáto koncentrácia, čiže jednou z vecí, ktoré budeme musieť zvládnuť v novom zákone, bude aj to, ako účinnejšie čeliť tomu, aby nebol porušovaný zákaz krížového vlastníctva v tejto oblasti a bola zabezpečená dostatočná transparentnosť vlastníckych vzťahov,“ povedal pre SITA minister.

Výraznou prioritou MK SR v roku 2018 bude rozbehnutie činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Fond už má všetky svoje orgány, rady a pripravil prvú výzvu, ale v prvom roku fungovania je ešte v osobitom režime. „Zatiaľ mám celkom dobré správy z prostredia fondu, aj z prostredia menšín, ktoré – keďže fond pracuje s vopred danými sumami pre jednotlivé menšiny, vedia dopredu s čím môžu počítať,“ konštatoval pre SITA Marek Maďarič, ktorý očakáva, že fond bude dobre fungovať.