Rok 1919 – hranica medzi Slovenskom a Maďarskom (3)