Prvý trestnoprávny precedens trestania slobody prejavu uzrel svetlo aj na Slovensku.

Prvý trestnoprávny precedens trestania slobody prejavu uzrel svetlo aj na Slovensku.

Novodobá perzekúcia slobody prejavu sa začala trestať v súčasnom (ne)právnom systéme trestným zákonom ako extrémistické trestné činy   založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 a  kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb § 424 a).

 

Viac v článku:  

Prvý trestnoprávny precedens trestania slobody prejavu uzrel svetlo aj na Slovensku. Sloboda prejavu je extrémizmus!