Prvý film o Jánošíkovi (1)

Prvý film o Jánošíkovi (1)

Film Jánošík z roku 1921 sa zapísal do dejín slovenskej kinematografie hneď dvoma prvenstvami. Jedným z nich je téma Jánošíka, ktorá je aktuálna v našej kinematografii dodnes. Druhé prvenstvo sa nepochybne spája so zrodom slovenskej hranej tvorby. Ako však mohol na Slovensku vzniknúť dlhometrážny film a to len krátko po prvej svetovej vojne?

 

Korene musíme hľadať u vysťahovalcov v Amerike. V novembri 1920 bola americkými Slovákmi v Chicagu založená účastinná spoločnosť Tatra Film Corporation, za účelom nakrúcania filmov v starej vlasti. Z finančného hľadiska bol najdôležitejšou postavou Ján Závodný. Peniaze na spoločnosť sa snažil získať predajom svojho kina Casimir v Jefferson Parku. To mu však nestačilo, preto začal predávať akcie. Ani pred odchodom na Slovensko však nemali zástupcovia spoločnosti dostatok finančných prostriedkov, preto sa obrátili na majiteľa Seligovej spoločnosti v Chicagu. Selig so spolufinancovaním súhlasil pod podmienkou, že dostane negatív hotového filmu. Ale aj napriek uvedenej skutočnosti sa nepodarilo zrealizovať projekt podľa pôvodných predstáv. Aby boli náklady čo najnižšie, museli spraviť určité obmedzenia (napr. niektoré interiérové scény „presťahovať“ do prírody…).

Spoločnosť Tatra Film Corporation vyslala na Slovensko nakrútiť film Jánošík štvorčlennú delegáciu – režiséra L. J. Siakeľa, spolupracovníka režiséra a zároveň kostyméra Františka Horlivého, kameramana Daniela Siakeľa a produkčného Jána Závodného.

Starší z bratov Daniel Siakeľ v Amerike absolvoval kurz leteckej fotografie a spolu s bratom nakrúcal krátke dokumentárne filmy. Jaroslav Siakeľ mal príležitosť režírovať krátke reklamné a dokumentárne filmy. Ani jeden z nich však do tej doby nemali skúsenosti s nakrúcaním celovečerného hraného filmu.

S natáčaním Jánošíka sa začalo začiatkom leta 1921. Filmový štáb si za stredisko zvolil najprv Martin. Ale už tu sa začali spomínané obmedzenia. Hotel v Martine bol príliš drahý, a tak boli nútení usadiť sa v Blatnici. Samotné nakrúcanie sa potom realizovalo v jej okolí vo Veľkej Fatre. Oravský zámok vypustili pre nedostatok svetla v hradných komnatách. Podobne aj Terchovú nahradilo Šútovo. Filmový štáb nemal auto, preprava bola zabezpečovaná vlakom a na sedliackych vozoch. Vzdialenejšie exteriéry preto vylúčili.