31. marec 2016 o 17.00 hodine – Protest PROTI NATO – Hviezdoslavovo námestie v Bratislave