Protest – petícia 20. február 2017 pred Justičným palácom v Bratislave