Prišiel aj pán farár, ktorý zmenil svet (1)

Prišiel aj pán farár, ktorý zmenil svet (1)

Jozef Murgaš sa doma veľkej slávy nedočkal

Pán Jozef Murgaš sa narodil v Tajove, tam aj vychodil základnú školu. Potom študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1876 – 1880), no už vtedy ho zaujímalo najmä maliarstvo. V rokoch 1880 – 1882 študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom. Roku 1888 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. V rokoch 1889 – 1890 ďalej študoval maliarstvo v Budapešti, potom ešte štyri roky na akadémii výtvarného umenia v Mníchove. Vo všetkých kostoloch, v ktorých pôsobil ako kňaz , namaľoval oltárny obraz. V tom je svetový rekordér.

Už počas štúdií v Ostrihome sa zaujímal aj o elektrotechniku.
V roku 1896 však odišiel (či skôr bol donútený emigrovať) do USA, kde sa ako farár uplatnil v novozaloženej baníckej obci Wilkes Barre. Bolo tam až tristo slovenských rodín. Tam sa aj začal hlbšie zaujímať o elektrotechniku.
Už 2. októbra 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 mu pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone dva patenty. Prvý bol známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. V prvom patente bola vysielacia stanica vybavená anténou spojenou s menšou guľôčkou. Na prijímacej stanici bola anténa a telefónne slúchadlo. V druhom patente je originálny spôsob prenášania správ pomocou bezdrôtovej telegrafie, ktorý spočíva vo vysielaní a prijímaní nespojitých signálov s navzájom odlišnou frekvenciou.
Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila na využívanie Murgašovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph Co. Výsledkom jeho ďalšej práce boli aj patenty ako vlnomer (1907), elektrický transformátor (1907), zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1908), bezdrôtová telegrafia (1909), detektor elektromagnetických vĺn (1909), prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911), navijak na udicu (1912), spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií (1916).
Jeho najvýznamnejším objavom je však dosiahnutie bezdrôtového prenosu hovoreného slova pred svedkami, čím sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905. Potom 23. novembra 1905 zorganizoval rádiové spojenie, ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Murgaš umožnil rozhovor medzi starostami miest, ktorí to vzápätí písomne potvrdili.
Počas prvej svetovej vojny sa angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Česko-slovenskej republike. Pomocou svojich kontaktov pripravil pôdu pre rokovania na podporu založenia ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30. mája 1918 v Pittsburghu. Jozef Murgaš bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody .
Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov v zlate na základný valutový fond ČSR.
Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Chcel sa tu usadiť natrvalo, vyučovať elektrotechniku na niektorej škole, čo mu ale úrady neumožnili, lebo na to údajne nemal kvalifikáciu. Preto sa ponížený vrátil naspäť do USA.
Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes Barre. Bol to jeden zo skutočných velikánov slovenského národa, akých sme nemali mnoho. Kto zo súčasných pánov Slovenska si však na tohto pána celosvetového významu primerane každoročne spomína?…