Pri príležitosti 70. výročia úmrtia Mons. ThDr. Jozefa Tisu, sa uskutočnil vedecký seminár na pôde biskupského úradu v Nitre, katedry cirkevných dejín RKCMBF UK.

Pri príležitosti 70. výročia úmrtia Mons. ThDr. Jozefa Tisu, sa uskutočnil vedecký seminár na pôde biskupského úradu v Nitre, katedry cirkevných dejín RKCMBF UK.

V utorok 25. apríla 2017 na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa konal vedecký seminár pod názvom: „MONS. THDR. JOZEF TISO, KŇAZ A PREZIDENT“.  Na seminári vystúpili so svojimi vedeckými príspevkami:

Pavol Zahatlan, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre s príspevkom: Tisova náuka o národe a štáte,

Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup s príspevkom:  Jozef Tiso ako spolupracovník biskupa Karola Kmeťka,

Emília Hrabovec, historička s príspevkom: Jozef Tiso – kňaz, politik a Svätá stolica

Gabriel Brendza učiteľ patrológie, cirkevných dejín s príspevkom: Biskup Andrej Škrábik a jeho postoje k Jozefovi Tisovi

Michal Malatinský právnik s príspevkom: Proces s Jozefom Tisom v kontexte retribúcie na Slovensku

Martin Lacko historik s príspevkom: Jozef Tiso v pamäti národa

O seminár mala záujem široká verejnosť napriek tomu, že bola odhováraná  Izraelským veľvyslanectvom  na Slovensku, ktoré uviedlo prostredníctvom mainstream médii  znepokojenie  o Tisovom seminári a jeho  živote, poukazujúc na organizovanie predmetného seminára katolíckou cirkvou  spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave.  (Viac sa dozviete z článku „Izraelské veľvyslanectvo znepokojuje seminár o živote a osobnosti Tisa“ – TU!)

Nastal čas, aby sme my Slováci hodnotili a posudzovali naše dejiny z nášho slovenského a národného pohľadu. Dlhujeme to našim predkom, ale aj potomkom.  Aj z tohto dôvodu sa zúčastnili semináru zástupcovia z iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, ktorí sa snažia ozrejmiť  pravdivú históriu Slovenského národa a jej osobnosti, ale aj prinášať pohľady na svetlejšiu budúcnosť slovenských občanov.

Prednášková miestnosť  bola plná poslucháčov, ktorí chceli poznať pravdu o slovenskej osobnosti Jozefa Tisu a ľudia okrem prednáškovej miestnosti  zaplnili aj chodby, kde pozorne počúvali prostredníctvom reproduktorov odborné a vedecké výpovede prednášajúcich odborníkov. Odhadovaná účasť záujmu verejnosti sa dala počítať na stovky od 300 až 400 poslucháčov.

Z vedeckého seminára bude k dispozícii zborník, v ktorom budú uverejnené všetky príspevky prednášateľov. Taktiež Národné noviny pripravujú krátku video reportáž a audio prednášku  z vedeckého seminára o Jozefovi Tisovi.

„Chystal som sa za kňaza a nie za politika.

Sem smerovalo moje štúdium a moja seba výchova.

Ako kňaz chcel som slúžiť Bohu, Cirkvi a národu,

z ktorého som sa zrodil a medzi ktorými mám uplatňovať svoje kňazské povolanie.“

( ThDr. Jozef Tiso)

Po seminári Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup umožnil verejnosti prístup do Krypty kanonikov, ktorá  sa nachádza pod hradnou Katedrálou svätého Emeráma. Kanonická hrobka je menšia ako katakomby pod hradnou katedrálou. Vchod do nej vedie po schodisku potiahnutom zelenou látkou. Tento priestor býva pravidelne otvorený iba na Sviatok všetkých svätých. Telesné pozostatky Tisa boli v Nitre uložené 13. októbra 2008 po tom, ako výsledky genetických testov potvrdili, že na bratislavskom Martinskom cintoríne skutočne odpočíva prezident Tiso. Tiso bol kanonikom Nitrianskej diecézy, preto bol pochovaný spolu s ostatnými kanonikmi. Verejnosť, veriaci sa mohli spoločne pomodliť priamo v kanonickej hrobke za ThDr. Jozefa Tisu, kňaza a prvého slovenského prezidenta.

Fotogaléria – TU!