Prezident Kiska má čo vysvetľovať Slovákom

Prezident Kiska má čo vysvetľovať Slovákom

Andrej Kiska reprezentoval Slovensko na Valnom zhromaždení OSN, kde si aj zarečnil. Potom sa v New Yorku radostne stretol s Geordeom Sorosom, ktorý je považovaný za mecenáša tretieho sektora aj v našom štáte. Pravda, sú aj štáty, ktoré Sorosovi jeho činnosť na svojich územiach zakázali…

Ak niekto rád káže verejnosti o morálke, mal by sa morálne aj sám správať. Prezident Andrej Kiska bude musieť vysvetliť parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií financovanie svojej predvolebnej kampane, aj to, prečo neuviedol pohľadávku medzi ním a spoločnosťou KTAG, s.r.o. v majetkovom priznaní.

Rozhodli o tom členovia výboru NR SR na mimoriadnom zasadnutí 27. septembra, o ktoré žiadali koaliční poslanci, keď odobrili konanie voči Kiskovi, od ktorého chcú počuť vysvetlenie. „Od prezidenta žiadame odpoveď na otázku, či existuje pohľadávka medzi ním a spoločnosťou. Ak áno, pýtame sa na detaily tejto pohľadávky,“ povedal predseda parlamentného výboru Martin Poliačik. Dodal, že Kiska by ústavný zákon o konflikte záujmov porušil za predpokladu, že pohľadávka existovala v čase, keď bol verejným funkcionárom a nebola uvedená v majetkovom priznaní.

 „Keď sa stanete verejným funkcionárom a nejaká firma vám dlží dva milióny, tak je dobré, aby to verejnosť vedela. Ak by takéto niečo existovalo a nebolo uvedené v majetkovom priznaní, tak je to porušenie ústavného zákona,“ dodal Poliačik.

Podľa istého poslanca vládnej koalície, ak existovala pohľadávka medzi KTAG, s.r.o. a Kiskom, mal ju uviesť v majetkovom priznaní. „Ak ju neuviedol, už sa to jeho pôsobenia vo verejnej funkcii týka. Je v záujme nás všetkých, aby takéto podozrenia boli čím skôr vysvetlené a je to najmä v záujme prezidenta, lebo to na neho nevrhá dobré svetlo,“ uviedol Juraj Blanár s tým, že ak má Kiska všetky potrebné doklady a predloží, čo výbor žiada, konanie výboru sa môže veľmi rýchlo skončiť.

Podľa poradcu prezidenta pre komunikáciu Romana Krpelana je verejne známe, že prezident je už dlhé roky spolumajiteľom spoločnosti KTAG, s.r.o., do ktorej vložil peniaze už v roku 2005. „Prezident každý rok zverejňuje majetkové priznanie v súlade so zákonom a rovnako aj všetky príjmy. Tak ako už bolo opakovane zverejnené, prezident Andrej Kiska mal príjmy z verejnej funkcie za rok 2016 vo výške 97 151 eur, paušálne náhrady boli 15 933 eur, ostatné príjmy mal vo výške 257 048 eur,“ uviedol Krpelan s tým, že príjmy pochádzajú z podielov vo firmách, akcií v investičnom fonde a zo zmlúv o pôžičkách tretím stranám.

Ako povedal minulý týždeň pre agentúru SITA Behýl, podnet podal na Andreja Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. „Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za r. 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku.“ hovoril Behýl.

„Podľa zverejnených informácií si mala spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížiť daňový základ o viac ako 136-tisíc eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornil Behýl.

 „V prípade, že menovaný verejný funkcionár nevysvetlí tieto závažné podozrenia príslušnému výboru národnej rady, nie je ďalej podľa nášho názoru hoden vykonávať funkciu prezidenta Slovenskej republiky a stráca pre svojich voličov a občanov Slovenskej republiky akýkoľvek morálny kredit a autoritu,“ vyhlásil Behýl. Podľa neho totiž Kiska záväzok voči firme neuviedol v majetkovom priznaní, čím porušil zákon.

 

  • Geralt Rivia

    Presne tak, dobre napísané. Kiska doteraz neobjasnil, odkiaľ mal kapitál na úžeru – mnohomiliónové pôžičky nikto vtedy nedával. Vo svojej knihe píše, že na pumpe v USA zarobil málo a o všetko prišiel pri rozbiehaní obchodu na Slovensku. Kto a za čo mu dal kapitál, komu robí bieleho koňa? Obklopil sa poradcami od Sorosa, ktorí mu píšu prejavy útočiace bez príčiny na Ruskú federáciu a podporujúci islamských bojovníkov, ktorých sem vozia Sorosove lode na občiansku vojnu v Európe. Kiska tiež neobjasnil, prečo mu scientológovia vydali knihu a prečo ju používali na svojich prednáškach. Kiska na príkaz Sorosa bez mandátu vlády a parlamentu na rokovaniach NATO ponúkol Slovensko na vojenské základne USA. Bilaka za pozvanie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 súdili – Kiska pozval svojvoľne cudziu armádu na Slovensko v roku 2014 na summite NATO 4.- 5.9.2014 vo waleskom Newporte a nič.

  • Pavel Pavlovič Gmuzdek

    Už aby bol preč! Toto je ostuda Slovenska! Zatvoriť na doživotie, až by bol čierny! A všetky jeho majetky previesť do štátneho rozpočtu! A pekne si to v base odmakať, nie byť kŕmený z daňových poplatníkov! Prakticky sa jedná o vlastizradu