Pozvánka na tradičný Národný výstup na Kriváň pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

Pozvánka na tradičný Národný výstup na Kriváň pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

Národný výstup na Kriváň sa uskutoční 19.08.2017  po značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jámskeho plesa. Tradičný národný výstup na tatranský vrchol Kriváň sa uskutočňuje každý rok na počesť národovcov, ktorí spolu s Ľudovítom Štúrom zdolali tento tatranský končiar 16. augusta 1841.

Tento rok (2017) je národný výstup venovaný J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

S myšlienkou organizovať národné výstupy na Kriváň prišiel slovenský spisovateľ a vydavateľ Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Ten spolu so svojimi šiestimi priateľmi vystúpil na vrchol Kriváňa 24. septembra 1834. Svoje dojmy z výstupu opísal Belopotocký v almanachu Hronka v roku 1837 pod názvom Cesta na Kriváň Liptovský.

Naplno sa však tradícia národných výstupov začala rozvíjať od 16. augusta 1841. V tento deň zdolali Kriváň okrem Gašpara Fejérpataky-Belopotockého aj Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Samo Bohdan Hroboň a ďalší významní slovenskí národovci. L. Štúr opísal výstup aj v básni Ku Křiváni (napísaná ešte po česky), ktorú vydal v roku 1842 v Hurbanovom almanachu Nitra.

P R O G R A M

18. 8. 2017 ( PIATOK )

Príchod účastníkov do ATC Pribylina – Račkova dolina, ubytovanie vo vlastných stanoch, prípadne individuálne v ubytovacích zariadeniach

17.30 hod. – slávnostné otvorenie – ATC Račkova dolina

vystúpenie country speváka Romana Vítkovského

19.8. 2017 ( SOBOTA )

 06.30 hod. – odchod autobusu alebo individuálnou dopravou z ATC Račkova dolina

 07:00 – výstup na Kriváň z parkoviska Tri studničky

Členovia, sympatizanti národnej iniciatívy SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sa  stretneme večer v Piatok  v  ATC Pribylina – Račkova dolina, alebo v sobotu o 7:00 hod na parkovisku Tri studničky a spoločne vystúpime na majestátny tatranský vrchol Kriváň.  Pripájame sa k organizátorom Národného výstupu na Kriváň: „KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LIPTOVA z poverenia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MESTO VYSOKÉ TATRY, MATICA SLOVENSKÁ, OBEC PRIBILINA.

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sa tešíme na bohatú účasť všetkých, ktorým je blízke slovenské národné povedomie. Ctíme si tých, čo bojovali za práva Slovákov a mali vernosť k národu a materinskej reči, ako prejav slobodného myslenia. Impozantný  a majestátny vrch Kriváň v západnej časti Vysokých Tatier je už od čias Ľudovíta Štúra považovaný za národný vrchol, za symbol Slovanov a slobody Slovákov. Prešlo 176 rokov od prvej vychádzky Štúrovcov na tento majestátny vrch a dnes môžeme byť hrdí, že SPOLOČNE ZA SLOVENSKO vystúpime opäť na tento vrch ako Slováci a vzdáme úctu naším predkom, ktorí nám ukázali cestu k zvrchovanosti.

Fotogaléria: – NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ / SPOLOČNE ZA SLOVENSKO TU!

UDALOSŤ TU!