Pozvánka na pietnú spomienku za Gen. PhDr. Milana Rastislava Štefánika

Pozvánka na pietnú spomienku za Gen. PhDr. Milana Rastislava Štefánika

4. mája 2017 o 9:00 – 9:15 hod. sa uskutoční v obci Ivanka pri Dunaji na Námestí svätej Rozálie – pietna spomienka na Gen. PhDr. Milana Rastislava Štefánika

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sa zúčastníme pietnej spomienky pri príležitosti 98. výročia na  Milana Rastislava Štefánika, ktorú organizuje obec Ivanka pri Dunaji a Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách (od r. 1870 patrili Košariská ako osada do Brezovej pod Bradlom) v rodine ev. farára Pavla Štefánika. Štefánik bol veľmi aktívny človek, slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzka, diplomat a politik. Bol činný aj ako publicista  a písal do realistického Času pravidelné pondelkové úvodníky o slovenskej kultúre a politike, ktorých cieľom bolo informovať českú verejnosť o Slovensku. Upozorňoval najmä na postupujúcu maďarizáciu a nabádal českú spoločnosť, aby pomáhala Slovensku konkrétnymi činmi.

Štefánikove ďalšie pôsobenie bolo v Paríži. Sem dorazil 28. novembra 1904. Na cestu a jeho pôsobenie mu pomohol V. Šrobár získať pôžičku v ružomberskej banke. Štefánikovým cieľom bolo vtedy dostať sa medzi dvoch najslávnejších astronómov v Paríži: ku Camillovi Flammarionovi a Julesovi Janssenovi.  Neskôr ako hosť na Meudonskej hvezdárni podnikal Štefánik rôzne výpravy. (napr. 20. júna 1905 výstup na observatórium na vrchole Mont Blancu, alebo 30. augusta pozoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie slnka). 30. augusta predniesol Janssen  Štefánikovu štúdiu Spektroskopické skúmanie zatmenia slnka v Alcosebre  na zasadnutí parížskej akadémie  publikoval aj v časopies Akadémie Comptes Rendus Hebdomadaire des Sciences des l´Academie Sciences.

Začiatok prvej svetovej vojny Štefánika neprekvapil a jej začiatok predvídal už niekoľko rokov predtým. Vo vojne však videl hlavne možnosť oslobodenia Slovákov spod útlaku maďarizácie  Slovákov a tento čin spájal od začiatku aj z Čechmi. Vzhľadom na jeho zlý zdravotný stav však nemohol hneď odísť na front a dostal sa tam až začiatkom roku 1915. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres a dňa 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť desiatnika. V hodnosti podporučíka potom nastúpil na front, kde robil výskumné lety. Aj ako letec však mal stále na vedomí oslobodenie Čechov a Slovákov a snažil sa o vytvorenie samostatnej česko-slovenskej dobrovoľníckej jednotky. Začiatkom septembra 1915 ho poslali na srbský front, kde toto svoje snaženie ešte viac rozvíjal. Francúzska republika uznala jeho zásluhy cennou Wilde, ale hlavne francúzskym občianstvom. Bol vyznamenaný titulom rytiera národného rádu Čestnej légie. Pod vplyvom známostí bol prijatý do armádneho letectva. Za prieskumné lety bol vyznamenaný fr. vojnovým krížom. Z desiatnika ho povýšili na generála. Jeho životným cieľom bolo národné oslobodenie Slovákov a Čechov. Preto sa už cez vojnu začal politicky zapájať do oslobodzovacieho procesu.

V polovici decembra 1915 začal spolupracovať s Benešom a Masarykom. Štefánik, už dosť známy vo vlasti a predovšetkým veľmi dobre orientujúci sa vo vplyvných politických, vojenských a spoločenských kruhoch Paríža, znamenalo neoceniteľnú výhodu pre Čechov, ktorí plánovali pripojiť k budúcemu Českému kráľovstvu aj celé územie Slovenska.

Vytvoril česko-slovenské vojsko vo Francúzsku, dosiahol dohodu o jeho uznaní v Taliansku. Potom odišiel do Ruska vyriešiť veľmi vážne problémy česko-slovenských légií. Na ceste do Ruska sa dozvedel z novín, že 18. októbra Masaryk a Beneš vydali Deklaráciu nezávislosti československého národa, ktorá niesla i jeho podpis a zriaďovala dočasnú vládu, v ktorej mu pridelili ministerstvo vojny. Štefánika to prekvapilo a rozhorčilo. Masarykovi poslal dlhý telegram, v ktorom protestoval proti takému spôsobu konania a zdôraznil nesúhlas s viacerými bodmi deklarácie. Po návrate z Ruska do Paríža sa rozhodol cestovať späť do milovanej slovenskej vlasti. Z Paríža pricestoval do Ríma, kde uskutočnil ešte rokovania a chystal sa na návrat domov na Slovensko. Za dopravný prostriedok na cestu domov na Slovensko si vybral lietadlo značky Caproni a 04. 05. 1919 vzlietol z letiska Campoformida. Lietadlo s najväčšou pravidelnosťou preletelo ponad Alpy a 11.30 dosiahlo Bratislavu. Počas pristávania lietadlo sa zrútilo na zem na miesto Vajnory pri Bratislave, dnes Ivanka pri Dunaji. Ohľadom tejto veľkej tragédie je stále mnoho otáznikov. Dodnes sa špekuluje o tom, že bolo lietadlo zostrelené. V tejto súvislosti sa spomínajú predovšetkým Štefánikove nezhody s Edvardom Benešom i prezidentom Masarykom.  M. R. Štefánik a jeho traja talianski spoluletci pri náraze lietadla zahynuli.

Toto tragické ukončenie výnimočného života a nečakané úmrtie jedného z najväčších činovníkov na diele oslobodenia Čechov a Slovákov znamenalo veľmi tvrdý úder pre celý slovenský ľud, rodinu, ale aj celého sveta.  Ostali len slzy pre plač a spomienky na neuveriteľného človeka.  M. R. Štefánik bo pochovaný  11. 05. 1919 na Bradle, neďaleko jeho rodiska.

Obec  Ivanka  pri  Dunaji a Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji pripravili program spojený s PIETNOU SPOMIENKOU k úcte osobnosti Slovenského národa Milana Rastislava Štefánika.

Program :
9.00 – 9.15 Stretnutie pozvaných v Pamätnej izbe M.R.Štefánika, Moyzesova č. 38/A
9.00 – 9.15 Zraz účastníkov vlasteneckej pochôdzky a školskej mládeže na Nám. sv. Rozálie
9.15 – 9.25 Chorál hudba MV SR – kladenie kytice k buste M.R.Štefánika
9.25 – 9.30 Privítanie účastníkov – starosta obce
9.30 – 10.15 Pochod účastníkov k mohyle M.R.Štefánika

10.15  – Štart pretekov „Cezpoľný beh gen. M.R.Štefánika“
10.30 – 10.45 Kladenie vencov k mohyle M.R.Štefánika – chorál
10.45 – 10.50 Hymna SR
10.50 – 10.55 S. Bajaník – otvorenie a vedenie spomienkového aktu
10.55 – 11.00 Slávnostný príhovor
11.00 – 11.05 Báseň
11.05 – 11.10 Poďakovanie starostu obce
11.10 – 11.15 Kto za pravdu horí – hymnická pieseň

Myšlienky našej slovenskej osobnosti – M.R.Štefánika: Veriť, milovať, pracovať. Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden. Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať. Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať. Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej. Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea  proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

Foto zdroj:
http://forum.valka.cz/topic/view/13202/Stefanik-Milan-Rastislav
http://www.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/legendarne-caproni-vystavia-novom-terminali-letiska-m-r-stefanika.html