POZVÁNKA NA 70. JUBILEJNY ROK Mons.ThDr. JOZEFA TISU

POZVÁNKA NA 70. JUBILEJNY ROK Mons.ThDr. JOZEFA TISU

V roku 2017 si spoločne pripomíname tieto výročia:

– 18. apríl 1947 – hanebná poprava, ku ktorej bude pietna spomienka na ThDr. Jozefa Tisu

– 13. október 1887 – 130. výročie narodenia ThDr. Jozefa Tisu

Vážení roduverní Slováci.

Dovoľujeme si Vás pozvať na pietnu spomienku na kňaza a prvého slovenského prezidenta ThDr. Jozefa Tisu, ktorá sa uskutoční 18. apríla 2017 o 16:30 hod na Chorvátskej ulici pri Justičnom paláci v Bratislave s nasledovným programom:

  • 16:30, spomienka na Dr. Jozefa Tisu pri justičnom paláci s príhovormi roduverných Slovákov
  • 17:30, presun do kostola sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ul. v Bratislave
  • 18:00, spomienková sv. omša za ThDr. Jozefa Tisu
  • 19:00, presun k hrobu ThDr. Jozefa Tisu na Martinský cintorín
  • 19:15, pietna spomienka na ThDr. Jozefa Tisu spoločnými modlitbami, kladením vencov a zapálením sviečok.
  • https://www.facebook.com/events/1365076723539749/
  • V rámci jubilejného roka si spoločne pripomenieme 18. apríla 2017 v Bratislave pri Justičnom paláci stratu osobnosti slovenského národa Dr. Jozefa Tisu, ktorý sa zaslúžil  v ťažkom období o autonómiu Slovenska a neskoršiu samostatnosť  prvého Slovenského štátu.

   PhDr. Jozefa Tisu 18. apríla 1947 justične zavraždili popravou na dvore bratislavskej väznice. Išlo o ďalšiu zo smutných tragédií, ktoré tak často postihujú osudy bojovníkov za slobodu Slovákov. Pod popravu sa podpísala zradná benešovsko – boľševická kľuka nenávidiaca slovenský národ a jeho štátnosť. Sám E. Beneš, ktorý bol počas vojny v exile, vyslovil  známu vetu „Tiso musí viset“. Trest smrti pre Tisa oficiálne žiadal od Stalina ešte v decembri 1943, no reálna možnosť jeho presadenia sa mu naskytla až po vojne.

   Jozef Tiso sa stal nástupcom Andreja Hlinku, vytrvalého a zoceleného obrancu práv Slovákov. A. Hlinka bol jeho vzorom. Slovenský ľud miloval svojho prezidenta a preukázal Tisovi svoju vernosť aj v čase jeho politického pádu. Všetci ľudia malého, usilovného národa verili práve tak, ako vtedy mladý duchovný, keď sa chopil vážneho činu, za ktorý obdržal tvrdý súdny výrok, že majú právo na vlastný štátny domov. Tejto tragédii po odvážnom kroku padol za obeť muž, ktorý veril v spravodlivosť a slobodu Slovákov.

   Zarmucujúce je hlavne to, že ani po obnovení slovenskej štátnosti sa nenašla  vláda, ktorá by mala záujem očistiť meno veľkých mužov národných dejín vrátane prvého prezidenta, čo uznal aj po vzniku Slovenskej republiky (1993) prezident Michal Kováč – zdroj: YouTube https://youtu.be/84oBz8ojSyo.  V novodobej Slovenskej štátnosti od 1. januára 1993 Slovenská republika dodnes nemá a nemala takého štátnika – prezidenta, ktorý by bojoval za práva Slovákov tak, ako bojoval Jozef Tiso, ale skôr sa vždy do prezidentského úradu dostane oligarcha alebo osoba, ktorá je naklonená viac zahraničným záujmom, ako svojmu Slovenskému národu!

   Súd s prezidentom Jozefom Tisom sa po jeho uväznení  v roku 1945 začal 2. decembra 1946 pred Národným súdom v Bratislave. Proces sa čoskoro stal jednou z najsledovanejších udalostí verejného života. V ten istý deň predsedníctva ÚV KSČ a ÚV KSS na spoločnom zasadnutí v Prahe označili Tisov proces za „prvoradú politickú úlohu“.  Českí a slovenskí komunisti sa dohodli o spôsobe konania a o výsledku tohto procesu. Tým bol Tiso vopred odsúdený na trest smrti. Proces bol politickou fraškou! Rozsudok pre Jozefa Tisu bol trest smrti povrazom.

   Švajčiarsky denník Basler Nachrichten vo svojom vianočnom vydaní priniesol obšírny referát o politickej situácii na Slovensku, v ktorom kvalifikoval Tisov proces „predovšetkým ako zúčtovanie panujúceho systému so samostatným Slovenským štátom za Tisu“.

   Za milosť pre Tisu sa prihováralo viacero zahraničných osobností napr. veľvyslanec Veľkej Británie Philipp Nichols, predseda SNR Jozef Lettrich, diplomatický zástupca Svätej stolice F. Forni, westminsterský arcibiskup Griffin… Na pražský hrad prišlo spolu 315 žiadostí o milosť pre Tisu, z toho 29 zo zahraničia, ktoré však dosiaľ neboli zverejnené.

   Krátko pred popravou Dr. Jozef Tiso nadiktoval svojmu spovedníkovi toto posolstvo pre slovenský národ:

    „V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: Za Boha a národ – vždy, všade a v každom ohľade.
   Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj výslovný príkaz Boží, ktorý ako prirodzený zákon stvoril a do národa a každého jeho príslušníka vštepil.
   Tomuto zákonu slúžil som celý svoj život, a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej ďalšej budúcnosti všemožne chrániť.
   Ako prosím od vás, aby ste si v modlitbách svojich spomínali na mňa, tak i ja budem za vás prosiť vševládneho Boha, aby národu slovenskému v jeho životnej borbe za Boha a národ žehnal, aby národ žehnal, aby národ slovenský bol vždy verným a oddaným synom Cirkvi Kristovej.“

    

    

  • Krátky životopisný profil Dr. Jozefa Tisa uviedla STV, ktorý si môžete pozrieť v tomto videu:

Verejnoprávna televízia STV (2007) uvádzala program „Sféry dôverné na tému: „Jozef Tiso z pohľadu historikov.““ Túto reláciu uvádzal moderátor Viliam Jablonický. Posunuli sme sa o 10 rokov a pre súčasnú politickú garnitúru táto téma má byť TABU. Je načase aj súčasným generáciám hovoriť pravdu o Slovenských osobnostiach.

Mons. ThDr. Jozef Tiso bol jednou z ústredných osobnosti Slovenského národa, ktorý sa zaslúžil o autonómiu Slovákov na vlastnom území a neskôr aj o vlastnú štátnosť. Stal sa prvým prezidentom Slovenského štátu. Viac sa dozviete priamo v tejto relácii, kde diskutujú historici o slovenskom politikovi a kňazovi Dr. Jozefa Tisu.

Roduverní Slováci, kresťania, slovenské národné povedomie stále v nás žije. Stojme za slobodným Slovenskom a jeho štátnosťou. Nenechajme si vziať náš štát, zvrchovanosť, našu kultúru a osobnosti, ktorí sa v minulosti  snažili chrániť náš Slovenský národ, našu vieru. Po prelome roku 1989 z komunistického riadenia sme dokázali opäť získať od 1. januára 1993 svoju štátnosť a to len preto, že historický sme dokázali v predchádzajúcom období aj vďaka Mons. Dr. Jozefovi Tisovi riadiť svoj štát, ktorý v tom čase ekonomický a hospodársky napredoval v prospech Slovenského národa. Iné štáty a národy v čase II. sv. vojny nám Slovákom závideli iné štáty silnú slovenskú menu, kvalitu života a relatívny mier na Slovenskom území.

Modlitby za Mons. ThDr. Jozefa Tisu

Mons. ThDr. Jozef Tiso sa zaslúžil o autónomiu Slovenska tzv.  2. Česko- Slovenská republika a neskôr o vznik Prvej Slovenskej republiky.

14.marca 2017 na Slovensku vznikajú opäť  “Národné noviny” (www.narodnenoviny.sk) , ktoré ponúkajú  čitateľom pohľady na politiku, spoločnosť, kultúru, vzdelávanie, osobnosti slovenského národa, šport, sociálne otázky, právne problémy, vedu i šport.  Súčasťou Národných novín vzniká aj internetová televízia s programom: “Témy dňa a diskusie”. K príležitosti obrody národných novín (14. marca 2017) sa vedenie novín rozhodlo aj objasniť naše dejiny spojené so vznikom Prvej Slovenskej republiky z 14.marca 1939 pod titulom:“Čo predchádzalo vzniku Prvej Slovenskej republiky”

NN-TV Diskusie. 1. časť – Čo predchádzalo vzniku Prvej Slovenskej republiky

NN-TV Diskusie. 2. časť – Čo predchádzalo vzniku Prvej Slovenskej republiky

V súčasnej dobe štátna moc sa snaží potláčať Slovenskú identitu.  Pri  minuloročnej pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu“. Slovenská polícia vzala, zadržala na podujatí “Pietnej spomienky” RNDr. Andreja Trnovca – predsedu Slovenskej Ľudovej Strany – Andreja Hlinku. Išlo o čisté zastrašovanie štátnej moci, pričom sa ničím Andrej Trnovec neprevinil, čo dokazujú aj fakty, že v konečnom dôsledku nebol obvinený zo žiadaného trestného činu, priestupku v súlade s platnou legislatívou SR.

Potláčanie Slovenskej identity pri pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. Jozefa. Tisu“  

Slovensko a slovenský ľud si zaslúži svoju slobodu, zvrchovanosť , identitu v kultúrne dedičstvo a tradície, hospodársku prosperitu a lásku k rodine a svojej vlasti. My srdcom Slováci budeme vždy pravde veriť, v pravdu žiť a pravdu brániť! Napred to je slobodnú mať vlasť!