Politické strany na Slovensku po vzniku ČSR (1)

Politické strany na Slovensku po vzniku ČSR (1)

Na území Slovenska sa jednotlivé politické strany začali oficiálne registrovať už od decembra 1918, teda len pár týždňov po vzniku ČSR. Nadväzovali na tradíciu predvojnových politických hnutí, spolkov a združení.

 

SOCIÁLNA DEMOKRACIA

V decembri 1918 sa vyčlenila slovenská časť členov z pôvodnej celouhorskej sociálnodemokratickej strany. V programoch sa zameriavala hlavne na riešenie hospodársko-sociálnych problémov priemyselných robotníkov a stredných mestských vrstiev. Na Slovensku získala podstatnú podporu voličov iba v prvých voľbách. Napriek tomu bola takmer vždy súčasťou vládnych koalícií.

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA

Strana patrila do pravého politického spektra. Vznikla z pôvodnej Uhorskej katolíckej strany. V decembri 1918 sa v Žiline zišli katolícki veriaci a duchovenstvo, aby rozbehli činnosť SĽS. Na jej čelo zvolili ANDREJA HLINKU. Veľký vplyv na činnosť strany malo duchovenstvo. SĽS sledovala zámery celoslovenského katolíckeho hnutia a spoluprácu s Vatikánom. V rokoch 1918 – 1921 spolupracovala s Československou lidovou stranou, s ktorou išla spoločne aj do prvých parlamentných volieb. Od konca 1921 SĽS nastúpila zostrený protivládny kurz a do svojich programov zaradila na popredné miesto naplnenie Pittsburskej dohody, čiže autonómiu Slovenska a s tým spojené uznanie Slovákov a Čechov za dva samostatné národy. Masovú základňu si zabezpečila tým, že prijímala aj promaďarsky orientovaných obyvateľov. Tak sa medzi čelných funkcionárov SĽS dostal aj VOJTECH TUKA, ktorý formuloval významné politické dokumenty SĽS a pôsobil na čele redakcie jej ústredného denníka Slovák.

 

AGRÁRNA STRANA

Na jej čele v rámci Slovenska stáli významné osobnosti MILAN HODŽA a VAVRO ŠROBÁR. Na rozdiel od sociálnych demokratov si uchovali určitú nezávislosť od pražskej centrály najmä vďaka sieti Slovenských roľníckych jednôt. Oporu mali vo všetkých vrstvách poľnohospodárov aj u mladej inteligencie. Jej predstavitelia mali dôležité funkcie aj v správnych a hospodárskych orgánoch Slovenska.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

SNS bola jediná strana, ktorá si zachovala v rámci ČSR pôsobnosť iba na Slovensku. Mala autonomistický program. Sústreďovala sa v nej najmä časť evanjelickej inteligencie a stredných mestských vrstiev. Strana nemala širokú základňu, preto sa v predvolebných kampaniach zvyčajne spájala s nejakou inou stranou. Strana vydávala Národnie noviny.

 

Okrem týchto najdôležitejších politických strán, ktoré už v decembri 1918 oslovovali obyvateľov celého Slovenska, začali postupne vznikať aj rôzne menšinové strany, ale to bolo až v ďalšom období.