Podraz za podrazom slovenských politikov a vlád na slovenských občanoch v otázke členstva slovenskej republiky v NATO!

Podraz za podrazom slovenských politikov a vlád na slovenských občanoch v otázke členstva slovenskej republiky v NATO!

Vo štvrtok 18. 5. 2017 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude konať ďalšie protestné zhromaždenie proti základniam NATO a cudzím vojskám na našom území.

Občania Slovenska nesúhlasia s postupným napĺňaním otázok z neplatného referenda, ktoré sa konalo 23 a 24 mája 1997:

“Ste za vstup SR do NATO?”
“Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”
“Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?”

O týchto otázkach sa už v neskoršom období na Slovensku referendum nikdy nekonalo, pritom je zrejmé, že ide o dôležité otázky verejného záujmu v súlade Čl. 93 ods. 2 Ústavy SR – „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu“ ak ide o cieľ zachovať mier a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou a zaradiť sa do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti v súlade s Čl. 7 ods. 3 ústavy.

Zmarené referendum – o vyššie uvedených otázkach sa hovorí, že ho zmaril vtedajší minister vnútra Gustáv Krajči, ktorý nechal vytlačiť hlasovacie lístky len s vyššie uvedenými otázkami v rozpore s vyhláseným referendom vtedajším prezidentom Michalom Kováčom, ktorý však zaradil do referenda aj štvrtú otázku: “Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?”

Tu sa treba pristaviť a potvrdiť, že referendum nebolo platné v dôsledku nedistribuovania lístkov so štyrmi otázkami, avšak už sa nehovorí, že samotné referendum by nebolo platné tak či onak, nakoľko slovenskí občania išli k urnám a ich účasť bola len okolo 10%, pritom rozhodli takto: Na prvú otázku o vstupe SR do NATO odpovedalo kladne 147 280 občanov, záporne 174 969, na druhú otázku o rozmiestnení jadrových zbraní odpovedalo kladne 33 532 občanov, záporne 263 878 a na tretiu o rozmiestnení vojenských základní na území SR odpovedalo áno – 48 303 a nie 248 720 oprávnených voličov.

Treba si naliať čistého vína a povedať, že referendum by nebolo platné pre nenaplnenie článku 98 ods.1 ústavy SR v znení: Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Tým je zrejmé, že predmetné referendum by tak či onak sa považovalo za zmarené pre nedostatočnú 50% účasť oprávnených voličov.

Po voľbách 1998 však na scénu prišli tí, ktorí predali Slovensko do rúk zahraničných investorov a západných nadnárodných korporácii, ktorým vyhovuje ochrana EÚ a NATO. Jednalo sa o politické subjekty SDK, SOP, SMK, z ktorej sa odtrhla určitá skupinka a založili MOST-HÍD, a SDĽ, z ktorej neskôr vznikla odnož Smer-SD pod vedením súčasného premiéra Roberta Fica.
Týmto sa otvorili dvere na podmanenie si lacnej slovenskej pracovnej sily, zoskupenie strategických slovenských podnikov a Washingtonu aj cesta smerom na východ Európy.

Podraz za podrazom slovenských politikov a vlád na slovenských občanoch v otázke členstva slovenskej republiky v NATO!

1) Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 237 z 10. apríla 2003 o vstupe do NATO (SEVEROATLANTICKÁ ZMLUVA – Washington D.C., 4. apríla 1949) a Prezident Slovenskej republiky (Rudolf Schuster) podpísal listinu o prístupe k zmluve 22. apríla 2003. Listina o prístupe k zmluve bola uložená pri vláde Spojených štátov amerických, u depozitára zmluvy 29. marca 2004.
Slovensko a jeho občania sa už nemohli vyjadriť k vstupu Slovenskej republiky do NATO. „O nás – bez nás“ sme sa stali členmi NATO. A tak sa naplnila prvá otázka z neplatného referenda o vstupe do NATO, pričom väčšina občanov, aj keď z neplatného, referenda sa vyjadrila proti vstupu Slovenskej republiky do NATO.

2) 12.11.2015 v NR SR poslanci zahlasovali za vládny návrh SR zo dňa 28. októbra 2015, kde na zasadaní vlády schválili uznesenie č. 584/2015, ktoré obsahuje odobrenie trvalej prítomnosti cudzích armád (príslušníkov ozbrojených síl členských štátov NATO) na našom území.

3) 24.1.2017 slávnostne, ale hlavne potichu v priestoroch kasární v bratislavských Vajnoroch otvorili sídlo Styčného integračného tímu NATO na Slovensku (NFIU SVK). Je potrebné hovoriť o objektívnej skutočnosti, že ide o americkú základňu, hoci tá vo Vajnoroch je kamuflovaná podriadenosťou pod poľským velením. Tu môžeme skonštatovať, že ide o naplnenie ďalšej otázky zo zmareného referenda a to: “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?” Slovenský občania pritom jasne deklarovali, a to až temer 80 % voličov, že nesúhlasia s vojenskými základinami NATO na Slovensku! Tu si môžeme aj pripomenúť aj výrok premiéra Roberta Fica zo septembra 2014, keď prostredníctvom médií povedal: „Aj keď sme v NATO, neznamená to, že musíme mať na svojom území základne s cudzími vojakmi. Keby nás do toho niekto nútil, vyvolal by som referendum,“ vyhlásil slovenský premiér…

Tieto príklady nie sú ojedinelé, kde slovenských občanov vedenie štátu – politici zavádzajú a doslovne klamú. Postupnými krokmi slovenská politická scéna ohrozuje mier na Slovensku a vystavuje nás konfrontácii a provokácii medzi dvoma rivalmi studenej vojny, ktorá začala po skončení II. svetovej vojny medzi USA a ZSSR, a pritom studená vojna sa skončila v roku 1990. Poslanci NR SR, vláda a prezident bezprahovo dovoľujú a schvaľujú vysielanie slovenských vojakov na provokačné cvičenia k ruským hraniciam, či schvaľujú prejazdy US ARMY – vojenských konvojov po slovenskom území, teda našich civilných cestách. Túto demonštráciu amerických ozbrojených síl pod záštitou NATO vykonávajú proti názoru a jasnému nesúhlasu slovenských občanov, teda v rozpore s verejným záujmom na zachovanie mieru.

Už je len otázkou kedy zapredaní slovenskí politici budú napĺňať aj zámer druhej otázky z neplatného referenda, a to: Ste za rozmiestnenie jadrových amerických zbraní na území SR?

Aj preto v našej obave o mierovú budúcnosť Slovenska sa občania SPOLOČNE ZA SLOVENSKO opäť 18. mája 2017 o 17.00 hod stretnú na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, kde sa bude konať občianske zhromaždenie “Slovensko za Mier” s pokračujúcim protestom proti budovaniu amerických vojenských základní pod rúškom NATO, amerických vojenských konvojov, ktoré majú prechádzať po slovenských civilných cestách, či vysielaniu slovenských vojakov na provokačné cvičenia k ruským hraniciam.