Pôda ako dedičstvo

Pôda ako dedičstvo

K čomu smeruje úprava ústavy?

Azda by sme viacerí chceli mať kus pôdy na slovenskej postati. Aj sme sa báli, že by nám ju cudzí kradli. Lenže sme sa nasrdili a nikomu nedáme, ani kúsok poľa, či zemiačiska, veď je to naša postať. Nebudú nám brať, ak my nedáme, azapád… Ale že ten Žitný ostrov už majú, to sme nevedeli, či aj vedeli, ale sme to umlčali… Lebo veď koalícia…

Pýtajú sa politikov z koaličnej i mimoparlamentnej strany, ktoré zastupujú maďarskú menšinu, či nevlastnia pozemky, ktoré sú strategické: Nemáte náhodou skúpené pozemky na Žitnom ostrove ?!

Odpoveď znie: Podľa súčasného demokratického systému v Slovenskej republike sme nič zlé nespravili… aj keby sme mali zakúpené pozemky, ktoré by chceli iní záujemcovia…

Žitný ostrov je rozpredaná oblasť záujmu, aj iné teritóriá pri Dunaji na slovenskom území sú rozpredané. Otázka znie: Komu? Komu, kedy a ako boli predané?!

Akú zmenu ústavy vlastne parlament odsúhlasil 16. mája? Dá sa dôverovať politikom, že to bola nevyhnutná legislatíva pre ochranu Slovákov  a ich pôdy pred špekulantmi? A čo keď sú špekulantmi práve samotní politici, ktorí už dávno poskupovali a prečachrovali pôdu kade tade po celom Slovensku?!

Prvá vec, ktorú si treba všimnúť, je, že žiadne zmeny v článku 20 nerezervujú právo vlastniť poľnohospodársku pôdu výlučne Slovákom alebo slovenským firmám. Táto zmena nielenže dáva právomoc obmedziť, kto môže kúpiť pôdu, ale aj kto môže pokračovať vlastniť pôdu. Môžeme očakávať zákony, ktoré zoberú poľnohospodársku pôdu súčasným majiteľom a to bude úplne v súlade s Ústavou SR.

Ústava nešpecifikuje, kto môže byť určená osoba. Nič nešpecifikuje národnosť alebo občianstvo “určenej osoby” alebo iné požiadavky. Občianstvo však ani nie je zárukou pre dobrú starostlivosť a teda ochranu pôdy. Ide o to, aké postupy sa v užívaní pôdy používajú, ktoré ju budujú alebo poškodzujú. Kto bude určená osoba určí zákon, schválený jednoduchou väčšinou v NR SR.

Taký zákon môže jeden rok vyhradiť vlastníctvo pre občanov Slovenska, no druhý rok môže stanoviť, že len tí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie v poľnohospodárstve, môžu vlastniť poľnohospodársku pôdu, hoci iný zákon môže otvoriť vlastníctvo zahraničným investorom pre rozbehnutie veľkých priemyselných fariem a zároveň oberie o pôdu nehospodáriacich občanov, ktorí síce nefarmárčia, ale sú vlastníci, teda majitelia pôdy. Ako a kam sa to bude ďalej vyvíjať, ukáže blízka budúcnosť, ale zatiaľ je celkom jasné, že všetko je veľmi nejasné. Prečo asi…