Pietna spomienka na otca Slovenského národa – Mons. Andreja Hlinku

Pietna spomienka na otca Slovenského národa – Mons. Andreja Hlinku

16. augusta 2017 uplynulo 79 rokov čo nás opustil otec Slovenského národa Andrej Hlinka.

Určite každému rodu vernému – slovenskému národovcovi sú známe slová, ktoré počas svojho života vyriekol:  „Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem! A keď vyjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa!“

Andrej Hlinka  (27. 9. 1864 Ružomberok-Černová – 16. 8. 1938 Ružomberok) bol katolícky kňaz,  slovenský národovec, politik, publicista a prekladateľ.

V roku 2007  Národná rada Slovenskej republiky  prijala zákon o zásluhách Andreja Hlinku, o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku.

Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom.

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku  sa umiestnila v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Andreja Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej sa uviedol text: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku“.

Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku je pietne miesto.

Pripomeňme si, že Mons. Andrej Hlinka bol veľkou osobnosťou našich dejín, ktorého miloval celý slovenský národ, o čom svedčila  účasť na  jeho pohrebe 21.8.1938 od 50 tisíc do 120 tisíc ľudí, vrátane mnohých vtedajších osobnosti.

POZVÁNKA

20.08.2017 ( v nedeľu) v Ružomberku na námestí Andreja Hlinku sa bude konať slávnostná pietna spomienka za otca slovenského národa Andreja Hlinku  s nasledovným programom:

10:00 hod Sv. omša vo Farskom kostole sv. Jakuba

11:00 hod príhovor hostí pri hrobke Andreja Hlinku, kladenie kvetov

Osobnosť Andreja Hlinku má v slovenských dejinách veľký význam:

  • Postavil sa za práva slovenského národa proti maďarizácii a sociálnemu útlaku Slovákov v Uhorsku. Za to neváhal byť aj väznený.
  • V Slovenskej ľudovej strane od roku 1905 dokázal zmobilizovať širšie ľudové vrstvy v zápase za všeobecné volebné právo a základné kultúrne práva slovenského národa.
  • Zaslúžil sa o vznik česko-slovenského štátu v roku 1918.
  • Do slovenskej politiky vniesol moment rozhodnosti a neústupnosti.
  • Ako predseda Slovenskej ľudovej strany (najsilnejšej politickej strany Slovákov) viedol boj za autonómiu Slovenska v rámci Česko-Slovenskej republiky a stal sa symbolom tohto boja.
  • Zmyslom jeho politiky bol sebavedomý, vzdelaný a hospodársky nezávislý Slovák, ktorý by riadil krajinu podľa svojich vlastných tradícií.
  • Výrazne sa zaslúžil za kultúrne a duchovné pozdvihnutie mesta Ružomberok. Dokázal v sebe spojiť liptovského lokálpatriota so slovenským národovcom.

Dňa 29. 7. 1913 v Žiline obnovil Slovenskú ľudovú stranu a až do svojej smrti v nej zastával funkciu predsedu. Základným bodom jej programu bola autonómia Slovenska v rámci ČSR, vychádzajúca z existencie svojbytného historického slovenského národa.

V roku 1918 sa v Martine zúčastnil na založení Slovenskej národnej rady, ktorá sa vyslovila za vznik česko-slovenského štátu, stal sa členom jej výkonného výboru.

Pri oživení Matice slovenskej v roku 1919 sa stal členom jej výboru a 4. 11. 1920 ho zvolili za predsedu Spolku sv. Vojtecha. Túto funkciu zastával až do roku 1938. V roku 1924 dostal titul pápežského komorníka.

Andrej Hlinka prežil niekoľko pokusov o atentát (napr. 2. 5. 1919 na fare v Ružomberku, 12. 6. 1921 na zhromaždení v Krupine). Zomrel po ťažkej chorobe, jeho telesné pozostatky boli najprv uložené na ružomberskom cintoríne a 31. 10. 1938 slávnostne prenesené do mauzólea pri ružomberskom farskom kostole. Pred príchodom Červenej armády ich v marci 1945 odviezli na neznáme miesto na Slovensku. Po roku 1945 patril medzi tie slovenské osobnosti, ktoré mali byť vymazané z historickej pamäti národa.

Pozývame Vás SPOLOČNE ZA SLOVENSKO so Slovenskou ľudovou stranou – Andreja Hlinku, aby ste prišli s nami sa pokloniť a dať úctu osobnosti slovenského národa v nedeľu 20.08.2017 do Ružomberka. Aj dnešná doba potrebuje  ochranu zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú  postupne strácame.  Osobnosť Andreja Hlinku a jeho konanie počas jeho života by  nám  Slovákom malo byť vždy vzorom.

Fotogaléria TU!