Pietna spomienka 18.apríla 2017 na ThDr. Jozefa Tisu – prvého prezidenta Slovenskej republiky

Pietna spomienka 18.apríla 2017 na ThDr. Jozefa Tisu – prvého prezidenta Slovenskej republiky

Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO pod vedením  Romana Ruhiga pripravila dôstojnú pietnu spomienku k 70. jubilejnému roku úmrtia ThDr. Jozefa Tisu, prvého prezidenta Slovenskej republiky. 

Na pietnej spomienke  sa zúčastnili roduverní Slováci, ale aj národné strany a organizácie: SĽS Andreja Hlinku, SNJ – strana vlastencov a aj niekoľko členov Matice slovenskej.  Pietna spomienka sa začala 18. apríla 2017 v parku za Justičným palácom v Bratislave presne  o 16:30 hodine slovenskou hymnou a príhovorom Romana Ruhiga. K spomínajúcim na pána prezidenta sa prihovorili:  Martin Lacko – historik,  Andrej Trnovec – prasynovec  pána prezidenta Jozefa Tisu, Jozef Sásik, Rudolf Steigauf, Stanislav Pánis, Marián Kňažko, Oľga Slivková.

Pietna spomienka pokračovala aj po skončení príhovorov za Justičným palácom v Bratislave , kde bol kňaz z titulom „Monsignor“ a  pán prezident ThDr. Jozef Tiso odsúdený a pred 70. rokmi hanebne vtedajšou komunistickou justíciou popravený. Po príhovoroch a odznení oboch slovenských hymien „Hej Slováci“  a „Nad Tatrou sa blýska“ sa  účastníci spomienky presunuli pripraveným autobusom do kostola SV. VINCENTA DE PAUL v bratislavskom Ružinove. Farár odslúžil omšu, avšak zabudol na sľub veriacim, že v rámci omše o osemnástej  hodine odznejú aj spomienky na kňaza Jozefa Tisu. Veriaci si po omši v tichosti povedali, nech pánovi farárovi pán Boh odpustí za  jeho bohoslužbu.

Veriaci, spomínajúci na pána prezidenta a kňaza Jozefa Tisu sa po sv. omši  presunuli k hrobu na Martinský cintorín, kde  spoločne položili vence, zapálili sviečky a spoločne sa modlili za Mons. Jozefa Tisu.

ThDr. Jozef Tiso bol odsúdený a popravený 18. apríla 1947 politickým súdnym procesom, kde predsedom senátu národného súdu bol JUDr. Igor Daxner, a tento súd nemilosrdne v duchu slov Edvarda Beneša: „Tiso musí visieť“,  vyriekol rozsudok trestu smrti povrazom (obesením) pre nášho prvého slovenského prezidenta.

Súd vychádzal z Košického vládneho programu z 5. apríla 1945, ktorý vydal svoje „retribučné nariadenie“ č.: 33/1945 dňa 15. mája 1945, ktorého trestné normy sa vzťahovali na skutky, ktoré sa stali dávno pred vydaním predmetného nariadenia, a ktoré v čase vykonania boli legálne a v súlade s existujúcim právnym poriadkom. Tým došlo k šliapaniu po základných princípoch, na ktorých je založený spravodlivý trestný proces. Ich retroaktívne pôsobenie malo za následok pomstu človeku, kňazovi, prezidentovi, ThDr. Jozefovi Tisovi, ktorý sa zaslúžil o emancipáciu slovenského národa, aby mohol žiť vo vlastnom štáte – prvej Slovenskej republike.

Prvému slovenskému prezidentovi bolo najmä dávané za vinu zapríčinenie rozbitia Československej republiky, a to, že podporil najmä politické, hospodárske a sociálne  záujmy slovenského národa, avšak národným súdom to bolo prezentované tak, že konal v záujmoch nemeckého národa, pričom tento fakt bol čistým klamstvom. Viac o vzniku prvej slovenskej republiky sa dozviete na web stránke  www.narodnenoviny.sk  NN-TV.

TU si môžete pozrieť celé podujatie z 18. apríla.2017 k pietnej spomienke na ThDr. Jozefa Tisu organizovné  iniciatívou SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

18. apríla 2017 sme SPOLOČNE ZA SLOVENSKO si pripomenuli 70. jubilejný rok úmrtia kňaza a prvého prezidenta Slovenskej republiky v parku za bratislavským justičným palácom.

ThDr. Jozef Tiso bol politickým súdom na základe retribučného nariadenia odsúdený na smrť (povrazom) a to za emancipáciu slovenského národa. JUDr. Igor Daxner predseda národného súdu neskrýval ako komunista svoju nenávisť k prezidentovi a kňazovi Jozefovi Tisovi a nemilosrdne v duchu slov Edvareda Beneša „Tiso musí visieť“ ho odsúdil na trest smrti obesením.

Tisov obhajca Dr. Ernest Žabkay spomína na proces takto: „Daxner mi nepovolil ani nahliadnuť do súdnych spisov. Uviedol, že mi to umožní až v poslednom týždni pred termínom hlavného pojednávania, ktorý určí čo najskôr. To všetko boli závažné porušenia zákona v neprospech obžalovaného… Predseda Národného súdu určil termín hlavného pojednávania na 2. december 1946. Obžalobu obhajcom doručili 19. novembra 1946. Takto nebola zachovaná ani 14-denná lehota od doručenia obžaloby do termínu hlavného pojednávania určená zákonom. Obžaloba bola veľmi obsiahla, mala 213 strán, ostatný spisový materiál bol ešte obsiahlejší, mal niekoľko tisíc strán. To všetko nebolo možné ani prečítať a prerokovať s obžalovaným, žiadal som preto, aby súd pojednávanie odročil, môj návrh však Dr. Daxner zamietol.“

Daxner, v septembri 1946 navštívil prezidenta Edvarda Beneša a prerokoval s ním proces proti  Tisovi ako aj to, či pri rozsudku mu bude udelená milosť, nijako neskrývali svoju nenávisť voči Jozefovi Tisovi.

Národný súd v Bratislave uznal Dr. Jozefa Tisa vinným 19. marca 1947 po odznení záverečných prejavov bolo pojednávanie odročené a rozsudok vyhlásili až 15. apríla 1947 a odsúdil ho na trest smrti povrazom

Prezident Dr. Edvard Beneš odmietol udelenie milosti dňa 16. apríla 1947. Dr. Jozef Tiso sa rozlúčil s príbuznými a s obhajcami pred svojou popravou dňa 17. apríla 1947.
Dnes v deň pietnej spomienky 18. apríla 2017 je presne 70 rokov od justičnej popravy, ktorá bola vykonaná na dvore väznice Justičného paláca v ranných hodinách od 5:22 do 5:30 , keď lekári skonštatovali smrť nášho prvého Slovenské prezidenta.

„Odsúdenie prezidenta Tisa a jeho tragický koniec je tragédiou slovenského národa. Bol to akt osobnej nenávisti, brutálnej bezcitnosti; a tragédia konca jeho života ostáva veľkou tragédiou slovenského národa. Bol to kňaz dobrý, čistý kňaz. A malo by sa všetko možné podniknúť, čo sa len dá, aby sa tá nepravda, ktorou bol odsúdený, odhalila, a dostalo sa jeho osobe, tej čistej osobnosti, satisfakcie a rehabilitácie“. Konštatoval: MUDr. Pavol Strauss významný spisovateľ a mysliteľ židovskej národnosti, ktorý vstúpil do Katolíckej cirkvi v roku 1942)

Súvisiace články:

POZVÁNKA NA 70. JUBILEJNY ROK Mons.ThDr. JOZEFA TISU

Prestaňme sa brániť za to, že sme sa ako Slováci narodili, prestaňme byť občanmi druhej triedy iba preto, že nám matka slovenskú pieseň spievala pri našej kolíske

Národ a Slovenská vlasť – potláčanie Slovenskej identity pri Pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. J. Tisa“